Hello MediatorWat Doe Je Met Onwerkbare Situaties?

Onwerkbare Situaties Een Nieuw Begin

Onwerkbare situaties, ze komen vaak voor. Situaties waarin je als werknemer niet meer met plezier naar je werk gaat. Dat kan met van alles te maken hebben, zoals onenigheid met je leidinggevende, een collega die een totaal andere werkhouding heeft, of je wordt buitengesloten tijdens after-work-events. Het kan ook zijn dat je in een thuissituatie zit die veel energie vergt, waardoor alles en dus ook werk, even te veel is. Charlotte te Pas, arbeidsmediator en arbeidsrechtjurist, legt uit hoe mediation kan worden ingezet om een oplossing te vinden waar werknemer en werkgever beiden achter kunnen staan.

Als de werknemer in zo’n situatie belandt, zie je als werkgever dat er zaken niet goed gaan, niet lekker lopen. Je ziet alleen niet de reden daarachter. De werknemer heeft jarenlang goed gefunctioneerd, of kwam altijd vrolijk op het werk. Je vindt het vervelend, maar ziet ook dat de productiviteit achteruit gaat.

 

Behoud van de relatie

Vergeet in zulke gevallen de sleutel van communicatie niet. Als je het stil houdt, is de kans groot dat de situatie verergert. Als je het op tafel legt, wordt het bespreekbaar. Het bespreekbaar maken van een probleem leidt tot inzicht en oplossingen. Misschien is het wel spannend dit met elkaar te doen. Het kan daarom fijn zijn als er een neutrale en opgeleide gespreksbegeleider bij aanwezig is: een mediator.

In beginsel is mediation gericht op relatiebehoud. Twee partijen hebben belangen bij het voortzetten van de relatie – bijvoorbeeld een inkomen of de voortgang van het werk. Dit is heel anders dan wanneer er een strijd is ontstaan en beide partijen standpunten tegenover elkaar hebben ingenomen. In het tweede geval is er soms al te veel gebeurd. Wanneer er echter een wil of wens is, kan de samenwerking opnieuw worden vormgegeven. Wel moeten beide partijen dat willen en zich hiervoor inspannen.

Onhoudbare Situaties Behoud Van De Relatie

Exit-mediation

Mediation kan ook worden ingezet als relatiebehoud niet langer een wens of doel is. Het is niet altijd wenselijk de weg naar de rechter af te leggen om een arbeidsrelatie te beëindigen. Ik heb genoeg gevallen meegemaakt waarin tijdens de mediation duidelijk werd dat er een onwerkbare situatie was ontstaan, de samenwerking niet meer vruchtbaar was, of het vertrouwen was opgezegd. Het kan ook zijn dat er een onoverbrugbaar verschil in inzicht is ontstaan over hoe de functie moet worden uitgevoerd. Soms is terugkeer op de werkvloer, na een periode van arbeidsongeschiktheid, niet meer wenselijk. In die gevallen wordt besloten dat de werkgever en werknemer uit elkaar gaan door het opstellen van een beëindigingsvoorstel of vaststellingsovereenkomst. Deze gesprekken kunnen aan de mediationtafel tot prima resultaten leiden. We spreken dan van exit-mediation, waarbij een ontslag met wederzijds goedvinden wordt geregeld.

 

Een nieuw begin

Een mediator betrekken kan een grote stap zijn, maar dit hoeft niet. Tijdens een eerste oriënterend gesprek kan een enorme last van je afvallen, vooral als je door de bomen het bos niet meer zag. Uiteindelijk werkt het zelfs kostenbesparend, want situaties laten voortslepen kosten ook geld, naast een enorme berg aan energie. Vergeet ook niet de vrijheid je leven anders te kunnen gaan inrichten. Tijdens mediation is geen emotie te veel en geen wens te gek.

Als arbeidsrechtjurist en – mediator, ben ik aangesloten bij Hello Mediator en vindbaar op tepaslegal.nl (info@tepaslegal.nl). Neem gerust contact op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons