Hello MediatorWaar Arbeids- En Scheidingsmediation Elkaar Raken

scheiden op de werkvloer

Wat kun je doen als je in een scheiding zit en als gevolg daarvan ook in een moeilijke situatie op je werk terechtkomt? En hoe moet een werkgever daarmee omgaan? Jurist en mediator Simone Hornstra deelt haar gedachten hierover.

 

Je hebt extra tijd nodig

We kennen in Nederland regelingen voor extra verlof bijvoorbeeld vanwege een huwelijk of het overlijden van een naaste. Dan heb je immers tijd nodig om iets te vieren, te rouwen, dingen te regelen. Maar er bestaat geen regeling voor verlof als twee mensen uit elkaar gaan. Toch is er in zo’n situatie vaak verdriet en moeten er ook dingen worden geregeld en verwerkt. En je reguliere verlofdagen kunnen dan al snel te weinig blijken. Je vindt het misschien lastig er op je werk over te praten. Wat ga je doen? Doorwerken tot je omvalt? Verlof nemen tot het op is?

 

Een scheiding is geen ziekte

Nee, een scheiding is geen ziekte maar een scheiding kan wel leiden tot medische klachten en uitval op het werk. Zorgen over de relatie, financiën, huisvesting en eventuele kinderen kunnen een oorzaak zijn van minder goed functioneren. Misschien heb je concentratieproblemen, stress en andere klachten als gevolg van de zorgen en de spanning. Deze klachten zijn om te beginnen mentaal maar kunnen zich na verloop van tijd ook fysiek uiten. Vrienden en kennissen zullen zeggen: “Meld je ziek.” Of: “Ga naar je huisarts.” Maar ja, je bent toch niet ziek. Om die reden werken mensen in een scheiding soms door totdat het niet meer lukt. Het werk lijdt eronder en ze gaan emotioneel en fysiek over hun eigen grenzen heen. Dan volgt alsnog die ziekmelding en dan ligt een arbeidsconflict op de loer.

Waar Arbeids En Scheidingsmediation Elkaar Raken

De arbeidsmediator

Ook een werkgever heeft geen handboek of leidraad voor het omgaan met zulke situaties. Bedrijfsartsen verwijzen dan vaak door naar een arbeidsmediator. En steeds vaker merken arbeidsmediators dat een scheiding een rol speelt bij geschillen op het werk. Vaak helpt het om tijdens een mediationgesprek vragen te stellen over de privésituatie van de werknemer. Dan komt er een gesprek op gang en kan blijken dat de werkgever echt wel begrip kan opbrengen voor de privésituatie van de werknemer. Andersom hebben werknemers meestal ook begrip voor de belangen en reacties van de werkgever. Dan kunnen er afspraken worden gemaakt.

 

De scheidingsmediator

Ook bij scheidingen wordt vaak een mediator ingeschakeld. En ook hier kan het helpen als de mediator niet alleen naar de privésituatie kijkt, maar ook vragen stelt over de situatie op het werk. Cliënten in een scheiding worden zich daardoor bewuster van de impact van de scheiding op het eigen functioneren op het werk en gaan nadenken over hoe ze daar als werknemer mee om te gaan.

 

Scheiden en werk – hoe geef je elkaar de ruimte?

Als je in een scheiding zit en daarbij ook in een verzuimsituatie of arbeidsconflict komt, spelen er veel belangen en emoties. Mijn advies: Meld de scheiding bij je werkgever en ga met elkaar in gesprek. Maak van beide kanten duidelijk wat er nodig is om in deze periode te blijven functioneren en mentale en fysieke klachten en uitval te voorkomen. Misschien moeten taken en werktijden tijdelijk worden aangepast. Maak duidelijke afspraken. Houd er rekening mee dat er sprake is van een zakelijke relatie tussen werkgever en werknemer.

Wat is er voor nodig om de echtscheiding af te ronden en te werken? Dat is een privézaak. Zoek (professionele) hulp voor emotionele aspecten.

Bij de arbeidsmediator en bij de scheidingsmediator kunnen alle emoties en belangen bespreekbaar worden gemaakt. De juiste vragen vergroten de bewustwording, en dat helpt jou en je werkgever om met wederzijds respect tot de juiste oplossingen te komen. En dat gesprek en de ruimte voor die oplossingen zijn in iedere situatie anders, omdat iedere situatie uniek is.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons