Hello Mediator

Simone Hornstra

 

“Kennis, ervaring en een professionele houding gecombineerd met de no-nonsens mentaliteit en klare taal van het platteland.”

 

Ik ben Simone Hornstra, jurist en mediator.

Na mijn studie Management, Economie en Recht behaalde ik in 2010 mijn master Nederlands recht aan de faculteit voor Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen (specialisatie Privaatrecht, profiel Personen- en Familierecht).

 

Sinds 2011 ben ik eigenaar van adviesbureau LILAR. Ik help particulieren en ondernemers bij het oplossen van geschillen en conflicten. Ik merk hierbij dat een juridisch advies niet altijd het gewenste resultaat geeft. In de praktijk zien we dat in veel conflictsituaties emoties en belangen een rol spelen. De relatie tussen partijen komt bij een (juridisch)geschil veelal onder druk te staan. Bemiddeling kan in veel gevallen bijdragen tot een gedragen oplossing en het herstel of behoud van de relatie tussen partijen.

Ik heb daarom in 2016 de opleiding gevolgd tot gecertificeerd registermediator en mij daarnaast gespecialiseerd in ‘Arbeidsmediation in het kader van re-integratie of herstel arbeidsrelatie’ en ‘de ins en outs van een succesvolle exit-mediation.

 

Naast arbeidsmediation bemiddel ik in zakelijke conflicten tussen ondernemers. Ook diverse gemeenten zetten mij in voor bemiddeling tussen overheid en/of burger(s). Als vrijwilliger ben ik aangesloten bij de pilot buurtbemiddeling om mijn kennis en ervaring te delen met vrijwilligers en om inhoudelijke casussen op te pakken.

Collega’s en opdrachtgevers omschrijven mij als een prettige gesprekspartner met lef en het vermogen te relativeren. Ik ben een luisteraar met gevoel voor onderliggende emoties, relaties en belangen.

 

Ik ben sinds 2020 ADR-geregistreerd mediator en werk volgens de gedragsregels van dit register. Namens Hello Mediator ben ik werkzaam in Drenthe en inzetbaar als arbeidsmediator en mediator in zakelijke geschillen voor particulieren, (agrarische) ondernemers en overheidsinstellingen.

 

Hello Mediator biedt mij een samenwerking en verbinding met collega’s die expertise hebben op andere mediationgebieden of een specialistische vraag kunnen beantwoorden. Indien gewenst zal ik u dan ook doorverwijzen naar een collega.

 

Neem contact op met Simone

 

 

Chat met ons