Hello MediatorScheiden? Relatietherapie? Dilemma’s Voor Relaties

Scheiden Relatietherapie Dilemma's Voor Relaties

Toen we zo’n twee jaar geleden te maken kregen met de coronapandemie was dat voor de meeste mensen onvoorstelbaar. We wisten niet wat er op ons afkwam en hoe het verder moest. Bij mensen die relatieproblemen en scheidingen begeleiden – advocaten, mediators, coaches, relatietherapeuten –  rezen al gauw vragen over wat dit zou doen met samenwonende of getrouwde stellen of andere relaties. Petra Jungen zet wat onderzoeksresultaten op een rij. Petra is mediator, coach en trainer met jarenlange ervaring in het begeleiden van scheidingen.

Vaak werd gedacht dat de pandemie en de coronamaatregelen veel relaties beslist geen goed zouden doen. Thuiswerken, quarantaine, kinderen thuis … zou het aantal scheidingen toenemen? Inmiddels zijn we zo’n twee jaar verder en kunnen we voorzichtig terugkijken op de ontwikkelingen die we in de praktijk hebben gezien. De verwachtingen kwamen niet uit.

 

Aantal scheidingen gehalveerd

Voor het eerst is het aantal scheidingen per maand onder de 2.000 gedoken. De cijfers van het CBS lieten de afgelopen maanden al lage aantallen zien, maar de meest recente cijfers, 1.934 scheidingen in de maand september, zijn uitzonderlijk laag. En dat terwijl het aantal huwelijken weer flink in de lift zit. Dit is geheel tegen de verwachtingen van de experts in. Hoe kan dit en waarom zitten de experts er zo naast? Persbericht: Laagste aantal scheidingen sinds jaren (uitelkaar.nl)

De verklaring van het onderzoek is met name gelegen in ‘uitstelgedrag’ dat wordt vertoond in de coronasituatie en onzekerheid over de financiën.

 

Relatietherapie

Opvallend is dat juist in deze periode meer stellen kiezen voor relatiebemiddeling of relatietherapie. Zij kiezen er bewust voor om samen te kijken op welke manier zij met elkaar verder kunnen en of zij aan de relatie kunnen werken om een scheiding te voorkomen. Er wordt dus meer moeite op dat vlak gedaan. Door middel van relatietherapie kan worden gewerkt aan patronen, dynamieken, intimiteit en communicatie, waardoor mensen in een relatie elkaar weer beter gaan begrijpen. Het is wetenschappelijk aangetoond dat dit een effectieve manier kan zijn, als mensen tijdig om hulp vragen. In de praktijk zien we dat de hulpvraag vaak vrij laat wordt ingezet, en dat het resultaat dan minder bevredigend is. Het tijdig inschakelen van een therapeut of relatiecoach is daarom raadzaam. Relatietherapie – Wikipedia

Scheiden of blijven

Scheiden of blijven

Het moment van de hulpvraag en de bereidheid van partijen om met elkaar tot oplossingen te komen, spelen een grote rol in het slagen van de relatietherapie of bemiddeling. Als die bereidheid bij een van beiden minder is, is het maar de vraag of  relatietherapie dan nog iets kan toevoegen. Uiteindelijk kan het toch zo zijn dat voor scheidingsmediation wordt gekozen. De keuze hiervoor wordt bepaald door verschillende factoren die spelen binnen de relatie. Bij mensen die eerst aan relatietherapie of relatiebemiddeling hebben gedaan, en dan toch voor scheidingsmediation kiezen, zien we dat de scheidingen vaak soepeler verlopen. Dit komt omdat partijen meer het gevoel hebben ‘er alles aan te hebben gedaan’ en ook daadwerkelijk hebben ervaren dat de relatie ‘op is’ en er niets meer aan te doen is. Dan zie je ook minder conflicten in het maken van afspraken.

 

Inhaaleffect

Tot slot verwachten onderzoekers dat er, als we uit de coronaperiode komen, uiteindelijk een inhaalslag zal komen in het aantal scheidingen. Van uitstel komt dan in veel gevallen geen afstel meer. Mensen zullen uiteindelijk meer zekerheid hebben, en hebben veel tijd gehad om na te denken over de relatie en het besluit om uit elkaar te gaan. Mediation is dan nog steeds een goede keuze!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons