Hello MediatorMediation En Bevrijdingsdag: Hoe Mediation Tot Bevrijding Kan Leiden.

 

Vandaag, op 5 mei is het bevrijdingsdag. In Nederland vieren we dat we op 5 mei 1945 de Canadese Generaal Charles Foulkes, de Duitse opperbevelhebber Johannes Blaskowitz naar Hotel de Wereld in Wageningen liet komen om in het bijzijn van Prins Bernhard ( hij was commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten) de capitulatie van Duitsland te bespreken.

 

Sinds dat moment staan we jaarlijks ook stil bij de grote waarde van vrijheid, democratie en mensenrechten.

 

In onze praktijk voor echtscheidingsmediation, komt het regelmatig voor dat er een ‘Bevrijdingsdag’ wordt gevierd.

Veel stellen die besloten hebben om hun relatie te beëindigen, moeten dan nog een heel proces door. Een proces waarin afspraken worden gemaakt en vastgelegd.

De eerste stap is de ‘scheidingsmelding’, het gesprek waarin verteld wordt aan de ander dat de wens bestaat om uit elkaar te gaan. Vaak is dit een emotioneel gesprek, vooral als degene die de boodschap krijgt, deze niet aan heeft zien komen. We bespreken de scheidingsmelding altijd.

 

Het is belangrijk om te beseffen dat degene die wil scheiden al veel langer bezig is met het scheidingsproces. Uit onderzoek blijkt dat dit proces gemiddeld 2 jaar aan de gang is voordat de partner de scheidingsmelding te horen krijgt. Aandacht geven aan de scheidingsmelding zorgt ervoor dat de reden waarom iemand wil scheiden duidelijk is. Als dit niet zo is, komen de emoties hierover gedurende het proces steeds weer terug. Bij Scheiden Zonder Zorgen ondersteunen we hierbij door de emoties en de afspraken van elkaar te scheiden en afzonderlijk aandacht aan te geven.

 

Als partijen een mediator benaderen wordt er een vrijblijvend en gratis kennismakingsgesprek gepland waarin vragen gesteld kunnen worden en te onderzoeken of er een wederzijdse klik is tussen partijen en mediator.  Als het besluit is genomen om met de mediator aan de slag te gaan, er is werk aan de winkel.

 

Als er minderjarige kinderen zijn, dient er een ouderschapsplan opgesteld te worden, afspraken over de financiën worden gemaakt en andere afspraken die belangrijk zijn voor de kinderen. Voor kinderen tussen 18 en 21 jaar worden ook afspraken gemaakt over de bijdrage voor het levensonderhoud van de jongmeerderjarige.

 

Zodra het ouderschapsplan in concept klaar is, starten we met het echtscheidingsconvenant. Een inventarisatie van bezittingen en schulden, afspraken over partneralimentatie en opgebouwde penisoenen tijdens het huwelijk, worden vastgelegd in het convenant.

 

Het ouderschapsplan en convenant worden tijdens een afsluitende afspraak bij de mediator ondertekend. Veel partijen ervaren die laatste afspraak als een soort bevrijding. Niet zo zeer als bevrijding uit het huwelijk, maar wel als afsluiting van een periode waarin je voor je gevoel in een soort vacuüm bevindt, graag verder willen en een nieuwe start maken. Maar dit nog niet kunnen omdat de afspraken nog niet duidelijk en vastgelegd zijn.

 

Beide documenten (ouderschapsplan en convenant) worden begeleid door een verzoekschrift tot het uitspreken van de echtscheiding, ingediend bij de rechtbank.

Zodra de rechter de scheiding heeft uitgesproken wordt deze in de registers van de gemeente vastgelegd. Dan pas is de scheiding definitief.

 

Niet zolang geleden begeleidde ik Janneke en Richard bij hun scheiding. Na afloop van het gehele traject kreeg ik van Janneke een berichtje; ‘heel erg bedankt voor je hulp en ondersteuning bij het regelen van onze scheiding. De dag waarop ik de bevestiging van de gemeente ontving dat de scheiding definitief was, voelde voor mij als Bevrijdingsdag!

 

Deze blog is geschreven door onze mediator Petra Lap.

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons