Hello MediatorKan De Werkgever Vaccinatie Van De Werknemer Eisen?

Kan Werkgever Werknemer Verplichten Tot Vaccinatie?

 

Veel mediations en rechtszaken over arbeidskwesties hebben tegenwoordig iets met corona te maken. Hoe zit het met het mondkapje op het werk, en met vaccinatie? Wat moet of mag een werkgever eisen van een werknemer en waarom? Arbeidsmediator en arbeidsrechtadvocaat mr. Joost Beekers geeft antwoorden.

 

Mag een werkgever het dragen van een mondkapje op het werk verplicht stellen?

Ja dat mag, aldus het oordeel van de kantonrechter in Utrecht op 13 januari 2021 in een kort geding. Een banketbakker mag het loon van een bezorger stopzetten als deze geen mondkapje draagt op de zaak. De bezorger zag de noodzaak hier niet van in. Maar op grond van artikel 7:660 van het Burgerlijk Wetboek, dat gaat over het instructierecht van werkgevers, mag de banketbakker een mondkapje op de werkvloer verplicht stellen. Volgens de rechter weegt in dat geval het instructierecht van de werkgever zwaarder dan de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer, ook al is dat een grondrecht.

En dat geldt niet alleen voor de bezorger van de banketbakker, maar ook voor de andere medewerkers in hetzelfde bedrijf. De werkgever heeft er belang bij hierin één lijn te trekken, omdat een mondkapjesplicht alleen effect heeft als iedereen zich daaraan houdt. De bezorger moet daarom ook een mondkapje dragen als hij op de werkvloer komt en als hij iets bezorgt. Het mag wel af als hij in zijn eentje in de auto zit.

Je zou het mondkapje in deze zaak kunnen vergelijken met het haarnetje dat verplicht is als je in een keuken werkt, het uniform van politiepersoneel of beveiligers en de veiligheidsschoenen in de bouw.

 

Waarom mag of moet een werkgever dit soort eisen stellen?

Ten eerste: De werkgever heeft volgens de Arbowetgeving de plicht te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor iedere werknemer. Dus tijdens een pandemie zoals corona moet hij alles doen wat nodig is en wat hij kan om besmetting van werknemers op de werkvloer te voorkomen.

Ten tweede: de werkgever mag zijn bedrijfsbelang beschermen. Hij heeft onder meer een verplichting tot doorbetaling van loon tijdens ziekte, en daarom heeft hij het recht maatregelen te treffen om dat financiële risico te beperken.

 

Mag een werkgever straks eisen dat werknemers een vaccinatiebewijs overleggen om op het werk te mogen komen?

Waarschijnlijk mag dat niet. Op dit moment zijn hierover nog geen uitspraken gedaan. Maar de wettelijke basis hiervoor is vooralsnog niet sterk. Het opleggen van een plicht tot vaccinatie grijpt veel verder in de persoonlijke levenssfeer in dan het verplichte dragen van een mondkapje.

Het middel en het doel moeten met elkaar in verhouding zijn. Het doel, namelijk de plicht en het belang van de werkgever om een veilige en gezonde werkomgeving te bieden, druist in tegen de persoonlijke keuzevrijheid van de medewerker om zich wel of niet te laten inenten. Er zijn misschien ook alternatieven. Een werkgever kan bijvoorbeeld vaccinatie en coronatesten aanbieden aan werknemers die dat willen, om de veiligheid van het personeel te bevorderen.

 

Verschillende beroepsgroepen

De eisen die een werkgever aan werknemers mag stellen in verband met corona kunnen ook verschillen per beroepsgroep. Een aspergesteker, die in de buitenlucht werkt en vrij gemakkelijk afstand kan houden van collega’s, loopt en vormt minder risico dan een IC-verpleegkundige die met coronapatiënten werkt. En zelfs voor die IC-verpleegkundige – die natuurlijk wel een medisch mondmasker draagt – geldt op dit moment geen vaccinatieplicht.

De verplichtingen in verband met corona en de onzekerheden hierover kunnen leiden tot arbeidsconflicten, en zelfs tot stopzetten van loon of tot ontslag. De kans is groot dat hier meer rechtszaken over komen. Dus: wordt vervolgd.

Tot hier de uitleg van Joost Beekers. Meer visies en meningen zijn te vinden in een artikel in het Financieel Dagblad van 19 januari 2021.

https://fd.nl/achtergrond/1370557/dilemma-werkgevers-hoe-krijg-je-personeel-aan-de-coronaprik

Werkgevers voor het blok: hoe krijg je personeel aan de coronaprik?

  • Marie

    Bedankt voor het delen van dit artikel over de eisen die een werkgever mag stellen. Ik kan mij goed voorstellen dat het bedrijfsbelang voor gaat. Ik denk dat dit in verschillende branches ook weer anders geregeld is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons