Hello Mediator

Joost Beekers

Joost Beekers arbeidsmediator provincie Gelderland

 

Mijn naam is Joost Beekers. Récht uit het hart is het motto dat ik vol overtuiging heb gekozen voor Beekers Advocatuur, Arbeidsrecht & Mediation.

Er zijn nogal wat mediators; er zijn veel minder erkende registermediators. De combinatie van specialist arbeidsrecht en registermediator is zeldzaam, dat zijn er een handje vol en ik ben er één van. Deze combinatie is mijn meerwaarde. Zij stelt mij in staat ook uw zaak op meerdere manieren te benaderen.

Mijn aanpak is grondig, mijn dossierkennis is groot. Het bedrijfsleven ken ik door en door. Aan werkgeverszijde vertegenwoordigde ik multinationals en het midden- en kleinbedrijf en voor werknemers werkte ik op directie- en managementniveau.

Mijn passie voor rechtvaardigheid, mijn specialisme in arbeidsrecht en mediation en mijn brede en langdurige ervaring zet ik graag in om uw arbeidsrechtelijk probleem op te lossen.

Samenvattend zijn dit mijn aandachtsgebieden:

Mediations op het gebied van samenwerkingsverbanden in en tussen bedrijven:
– Arbeidsmediation
– Businessmediation *
– OR mediation

Bij particulieren richt Beekers Mediation zich op:
– Erfenismediation

Daarnaast heeft Beekers Mediation focus op:
– Advies op het gebied van conflictvoorkoming en communicatie

*  o.a bedrijfsovername en bedrijfsopvolging,
geschillen tussen Raad van Bestuur en
Raad van Commissarissen, leveringsperikelen,
conflict met de bank

 

Neem Contact op met Joost