Hello MediatorIk Wil Scheiden, Wat Zijn Mijn Plichten?

Ik Wil Scheiden Wat Zijn Mijn Plichten

“Ik Wil Scheiden, wat zijn mijn plichten?” In mijn scheidingspraktijk wordt door partijen regelmatig de woorden “Ik heb recht op” naar elkaar uitgesproken. Natuurlijk hebben scheidende stellen rechten, maar daar tegenover staan ook plichten jegens elkaar. Welke plichten jullie hebben vertel ik in deze blog.

 

Inspanningsverplichting

De mediationovereenkomst die jullie samen met de mediator ondertekenen, bevat een artikel waarin gesteld wordt dat jullie en de mediator zich zullen inspannen om het mediationtraject tot een goed einde te brengen. Wat houdt dat eigenlijk in, inspanningsverplichting?

Bij de intakegesprekken vraag ik partijen wat zij van mij verwachten als mediator en stel ik hen de vraag of zij bereid zijn zich in te spannen om met elkaar de scheiding goed geregeld te krijgen.

Als partij heb je de plicht oprecht naar de andere partij te luisteren.

Jullie moeten ook een behoorlijk aantal documenten aanleveren bij de mediator, voor het opstellen van het convenant met alle afspraken voor de toekomst en de alimentatieberekeningen. Dit vraagt in een lastige periode veel van jullie energie, maar het is wel een verplichting die jullie hebben tegenover de mediator.

 

Scheidingsmelding

Een scheiding komt niet uit de lucht vallen, al denk je eerst van wel. Als je partner je vertelt dat deze van jou wil scheiden, voelt dat soms als donderslag bij heldere hemel.

De partner die het slechte nieuws brengt heeft ook de plicht aan de andere partner uit te leggen waarom een scheiding onafwendbaar is. De partner die het scheidingsverzoek te horen krijgt heeft een duidelijke uitleg en reden nodig om de scheiding te kunnen begrijpen.

De partner die het rauwe nieuws moet verwerken heeft daartegenover de plicht om te luisteren naar wat de andere partij wilt zeggen.

Samen hebben jullie de plicht om hand in eigen boezem te steken voor wat betreft wie wat heeft gedaan of nagelaten, heeft weggekeken voor scheidingssignalen enzovoorts.

Een scheiding is een rouwproces. Als dit rouwproces in gang wordt gezet hebben jullie beiden de plicht om elkaar tijd te gunnen voor dit rouwproces.

 

Vertellen Dat Wij Gaan Scheiden Aan De Kinderen

Het vertellen aan de kinderen

Nadat jullie bekomen zijn van de schokgolf aan informatie over wat er allemaal komt kijken bij een scheiding is het tijd geworden om de kinderen te vertellen over de scheiding. Ook als jullie kinderen volwassen zijn hebben jullie de plicht hun te vertellen dat jullie uit elkaar gaan.

Maar wat gaan jullie de kinderen vertellen? Papa en mama vinden elkaar niet meer leuk? Jullie zijn het aan de kinderen verplicht aan hen uit te leggen waarom het voor jullie beter is dat ieders zijn eigen weg gaat volgen. In woorden die de kinderen begrijpen, zonder elkaar verwijten te maken.

In dit gesprek moeten jullie aan de kinderen duidelijk maken dat er voor hen niets wijzigt in de onvoorwaardelijke liefde die jullie voor hen hebben. Dat de kinderen geen keuze tussen papa en mama hoeven te maken, dat jullie er altijd voor hen zijn, dat jullie naar ze luisteren en al hun vragen zullen beantwoorden.

Hoe jullie dit vertellen moet passen bij de leeftijd van jullie kinderen. In ieder geval is het belangrijk dat jullie het samen aan de kinderen vertellen. En dat kun je het beste samen voorbereiden, zodat ze geen twee verschillende versies van het verhaal krijgen.

 

Ouderschapsplan en kinderalimentatie

Als jullie nog minderjarige kinderen hebben zijn jullie ook verplicht een ouderschapsplan op te stellen. In dit ouderschapsplan maken jullie afspraken met elkaar over de verzorging van en de omgang met jullie kinderen.

Naast zorgafspraken bevat een ouderschapsplan ook een berekening van de kinderalimentatie. Kinderalimentatie wordt aan de verzorgende ouder betaald voor de onderhoudskosten van jullie kinderen. In het kader van dit blog kan ik kinderalimentatie niet anders vertalen als een financiële verplichting aan je kinderen, die je betaalt aan de verzorgende ouder.

De verzorgende ouder heeft de plicht om het ontvangen bedrag te besteden aan de onderhoudskosten van de kinderen.

 

Verplichtingen na de scheiding

Zodra de scheiding juridisch een feit is blijven er nog een paar verplichtingen over.

Bij pensioenverevening zijn jullie verplicht de pensioenmaatschappij(en) binnen twee jaar na inschrijving echtscheidingsbeschikking in te lichten over de scheiding. Dit doen jullie via een standaardformulier dat jullie allebei ondertekenen.

Bij afspraken over betaling van kinderalimentatie en/of partneralimentatie ben je als alimentatieplichtige verplicht de bedragen tijdig te voldoen. Tevens dienen deze bedragen jaarlijks verhoogd te worden met de indexatie.

In het belang van de kinderen hebben jullie de plicht om in het bijzijn van de kinderen met respect over elkaar te praten. Praat in het bijzijn van de kinderen niet over pijnpunten van de scheiding en de nieuwe toekomst. Deze plicht van respectvol ouderschap geldt ook voor familieleden, vrienden en kennissen.

 

Heb ik naast plichten ook rechten?

Zeker! Het recht om je scheiding bij een kundige mediator te laten regelen. Bij Hello Mediator zijn diverse scheidingsmediators aangesloten. Onderling hebben deze mediators regelmatig contact met elkaar om ervaringen uit te delen en hun kennis scherp te houden.

 

Deze blog is geschreven door Claudia van Braak. Heb je vragen over deze blog, dan kun je contact met haar opnemen.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons