Hello MediatorWij Gaan Scheiden! Hoe Werkt Dat?

Wij gaan scheiden! Hoe werkt dat?

Geschreven door onze scheidings- en familiemediator Sylvia Cox

Aan het besluit om te gaan scheiden gaat vaak een lang proces van twijfel, onzekerheid, angst en verdriet vooraf. Het beëindigen van een relatie is een life event en, zeker als er kinderen bij betrokken zijn, heel ingrijpend. Je moet afscheid nemen van het leven dat jullie samen vormden. Het ritme dat jullie als gezin of als (echt)paar hebben gevonden, jullie gewoontes, het huis, de gezamenlijke vakanties enzovoort. En dan komt het moment dat je samen, of alleen, besluit om uit elkaar te gaan. Er is dan nog veel onzeker en onduidelijk. Naast het verwerken van je eigen verdriet zijn er ook veel vragen: Hoe vertellen we het de kinderen? Waar gaat iedereen wonen? Hoe verdelen we onze bezittingen?

Hoe verloopt het proces van echtscheidingsmediation?

Als je kiest voor echtscheidingsmediation wil je met behulp van een mediator op een zo correct mogelijke manier uit elkaar. Je wilt goede afspraken maken in het belang van de kinderen, en elkaar zo min mogelijk beschadigen. Je wilt een basis leggen voor de rest van jullie leven, ook al zijn jullie geen levenspartners meer. Als er kinderen zijn blijven jullie immers voor altijd de ouders van jullie kind(eren).

Het proces van scheidingsmediation

Op zoek naar een mediator

De eerste stap is dus het zoeken naar een MfN mediator die jullie kan begeleiden bij het gehele echtscheidsproces. Het is belangrijk dat jullie beiden een goed gevoel hebben bij deze mediator. De mediator is neutraal en onafhankelijk en helpt jullie bij het maken van de keuzen rondom het ouderschapsplan, de alimentatie en alle afspraken die in het echtscheidingsconvenant worden opgenomen. Plan dus eerst een gratis kennismakingsgesprek met een of meerdere mediators voordat je besluit welke mediator het beste bij jullie past.

De mediationovereenkomst

Als jullie beiden vertrouwen hebben in de gekozen mediator gaat de echtscheidingsmediation van start. Alle benodigde gegevens en informatie wordt verzameld en de mediationovereenkomst kan worden getekend. Hierin leggen jullie onder meer vast dat jullie vertrouwelijk omgaan met de informatie die jullie delen tijdens de mediationbijeenkomsten en dat jullie je willen inspannen om te zoeken naar uitkomsten en oplossingen waar jullie je beiden goed bij voelen.

Bespreken van het onderliggende probleem en gezamenlijk tot op een oplossing komen

Tijdens de eerste mediationbijeenkomst wordt ook besproken wie het initiatief tot de echtscheiding heeft genomen en waarom. Dit wordt ook wel ‘de Scheidingsmelding’ genoemd. Dit zorgt ervoor dat aan het begin van de echtscheidingsmediation ruimte ontstaat om uiting te geven aan onderliggende gevoelens en emoties die van invloed kunnen zijn op het latere besluitvormingsproces.

Stel: de vrouw heeft het initiatief genomen tot de echtscheiding. Voordat zij tot dit besluit is gekomen heeft zij al maanden, misschien wel al jaren, rondgelopen met het gevoel dat de liefde is verdwenen en dat ze zich ongelukkig voelt. Op het moment dat ze aan haar man vertelt dat ze wil scheiden heeft zij al een tijd kunnen wennen aan het idee dat de relatie mogelijk stopt. Ze heeft misschien ook al nagedacht over waar ze wil gaan wonen, en hoe er samen voor de kinderen kan worden gezorgd. Voor de man komt het besluit van de vrouw als een donderslag bij heldere hemel. Hij voelt de grond onder zijn voeten wegzakken, en kan zich nog nauwelijks een voorstelling maken van de nabije toekomst. Hij is boos en verdrietig, en voelt zich in de steek gelaten.

Tijdens de scheidingsmelding vertelt de vrouw aan de man waarom ze wil scheiden. Dat ze zich al heel lang alleen en eenzaam heeft gevoeld. Hoe ze geprobeerd heeft het tij te keren, maar hoe ze steeds meer de grip op de situatie ging verliezen. Hoe ongelukkig ze zich heeft gevoeld en hoe veel verdriet het haar doet om geen toekomst meer in de relatie te zien. De man vertelt de vrouw hoe hij tegen haar besluit aankijkt. Dat hij nooit iets van haar onvrede heeft gemerkt. Dat hij nog geen idee heeft hoe het verder moet. Dat hij zich boos en verdrietig voelt.

Door tijdens de mediation stil te staan bij het proces van afscheid nemen, goed naar elkaar te luisteren, te horen wat de ander en jijzelf nodig hebt om weer verder te kunnen met je leven, kunnen jullie goede besluiten nemen. Hebben jullie kinderen? Dan staat het belang van de kinderen hierbij altijd voorop.

Alimentatieberekening(en) laten maken

De mediator draagt zorg voor de alimentatieberekeningen en bespreekt alle beslispunten ten aanzien van de verdeling van de zorg, de verdeling van het huis, de boedel, het pensioen etc.

Opstellen van het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan

De afspraken die jullie vervolgens samen maken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. De afspraken die jullie maken omtrent de omgang en de opvoeding van de kinderen worden vastgelegd in een ouderschapsplan.

Indienen verzoekschrift

Het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan worden vervolgens door de mediator ingediend bij een advocaat. Veelal werkt de mediator hiertoe samen met een vaste advocaat, maar u mag ook zelf een advocaat uitkiezen.

Akte van berusting

De rechtbank geeft een beschikking af waarin het huwelijk wordt ontbonden. Omdat beide partijen ,binnen 3 maanden, bezwaar kunnen aantekenen tegen deze beschikking wordt er vervolgens een Akte van Berusting opgesteld. Hiermee geven partijen aan dat ze niet tegen de beschikking van de rechtbank in beroep zullen gaan.

Echtscheidingsbeschikking inschrijven Bevolkingsregister Burgerlijk stand

Nadat de Akte van Berusting is getekend, kan de echtscheiding worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke stand. Pas nadat de echtscheiding is ingeschreven is de echtscheidingsprocedure afgerond en zijn jullie officieel van elkaar gescheiden.

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons