Hello MediatorWat Zijn De Gevolgen Van Een Scheiding Voor Een Kind?

Wat Zijn De Gevolgen Van Een Scheiding Voor Een Kind

Een scheiding heeft een grote impact op kinderen en jaarlijks krijgt één op de vijf kinderen te maken met de scheiding van zijn of haar ouders. Het is goed om te weten wat het effect van scheiden is op een kind. In deze blog vind je de belangrijkste gevolgen van een scheiding voor kinderen. 

Kinderen kiezen nooit voor een scheiding van hun ouders, dit overkomt ze. Een scheiding verandert het dagelijks leven van een kind ingrijpend. Veel ouders kiezen voor co-ouderschap, en dan krijgen kinderen twee woonplekken en ze zien hun vader of moeder minder vaak. Soms moeten ze verhuizen en naar een andere school of opvang.

 

Emotionele gevolgen

En vooral zijn er emotionele gevolgen. Kinderen maken de spanningen en soms ruzies tussen ouders van dichtbij mee. Dit tast de basis van hun leven en hun gevoel van veiligheid aan. Vaak voelen kinderen zich in de steek gelaten. Ze vragen zich af of zij schuld hebben aan de scheiding. Ze kunnen verdrietig zijn, opstandig gedrag vertonen, moeite hebben zich te concentreren op school en hun gevoelens te uiten. Meestal willen kinderen alleen maar dat hun ouders weer bij elkaar komen en dat alles weer wordt zoals vroeger.

Het is belangrijk dat ouders beseffen dat een scheiding voor een kind heftig is, en dat ze er goed aan doen hun kinderen zo min mogelijk te confronteren met hun eigen spanning, ruzies en slechte communicatie.

Tijd is een ook belangrijke factor. Uit onderzoek blijkt dat hoe korter de scheiding geleden is, hoe groter de effecten zijn voor kinderen. De negatieve gevolgen nemen vaak af op termijn. De periode rondom de scheiding, een periode van onrust en onduidelijkheid, is het moeilijkst is voor een kind.

Uiteindelijk gaat het na verloop van tijd goed met de meeste kinderen die een scheiding meemaken. Het helpt als kinderen zich gesteund voelen door de mensen in hun omgeving. Denk hierbij aan grootouders, buren en leerkrachten.

Gelukkig is er steeds meer aandacht voor kinderen met gescheiden ouders. Zo is zijn er verschillende mogelijkheden om kinderen te helpen tijdens of na de scheiding van hun ouders:

  • Villa Pinedo: buddyschap voor kinderen met gescheiden ouders. De buddy is een jongvolwassene die ervaringsdeskundige is en via chat en app contact heeft met het kind op een laagdrempelige manier. Het kind kan zijn verhaal kwijt bij iemand die precies weet wat hij of zij doormaakt.
  • Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s: preventieve training voor kinderen tussen de 4 en 8 jaar. Tijdens deze training leren kinderen emoties te herkennen en hiermee om te gaan. Ook zullen zij ontdekken dat zij niet de enige zijn en dat groepsgenoten vaak dezelfde gevoelens ervaren.
  • KIES-training: voor kinderen van 8-12 jaar oud. Tijdens deze training leren kinderen met verschillende werkvormen hoe ze met de verschillende emoties en situaties rondom een scheiding kunnen omgaan.

Villa Pinedo heeft namens alle kinderen van gescheiden ouders een brief voor hun ouders opgesteld. Hierin wordt duidelijk hoe kinderen de scheiding van hun ouders ervaren en wat zij nodig hebben.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons