Hello MediatorWat Staat Er In Een Echtscheidingsconvenant?

Wat Staat Er In Een Echtscheidingsconvenant?

Een echtscheidingsconvenant is een geschreven document waarin alle overeenkomsten tussen twee partijen worden geschetst met betrekking tot de verdeling van hun eigendommen, bezittingen en schulden. Een verplichte bijlage aan het echtscheidingsconvenant is het ouderschapsplan (indien er kinderen in het spel zijn) welke o.a. de omgangsregeling van de kinderen omvat.

Het is belangrijk om een zogenaamd afdwingbaar document te gebruiken in het geval dat een van beide partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Het kan niet zomaar een lijst zijn van items die tussen elkaar zijn opgesplitst met hun handtekening. Het moet voldoen aan specifieke vereisten. Een advocaat of mediator kan jullie hierbij helpen.

Een goed echtscheidingsconvenant bevat de volgende basiselementen:
Partijen: de twee echtgenoten moeten worden geïdentificeerd;
Gronden: de reden voor de scheiding moet worden vermeld;
Onroerend goed: de verdeling van alle eigendommen, inclusief activa en schulden;
Kinderen: zorg voor de voogdij, zorg en ondersteuning van de betrokken kinderen, in het aangehechte
ouderschapsplan;
Juridische vaktaal (jargon): gebruik afdwingbare taal.

Wanneer is een echtscheidingsconvenant nodig?

Een echtscheidingsconvenant kan een onmisbaar document zijn om te hebben tijdens een al stressvolle tijd om je toekomstige regelingen uit te werken. Een echtscheidingsconvenant wordt gebruikt wanneer twee partijen al een besluit hebben genomen over alle kwesties, waaronder hoe hun eigendom te verdelen en hoe tijd, zorg, controle en ondersteuning van kinderen te verdelen. De rechtbank moet akkoord gaan met het door jullie opgestelde convenant. Op het moment dat de stempel (=goedkeuring) van de rechtbank op het convenant staat, wordt het de beschikking genoemd (een beslissing die genomen wordt als gevolg van een aanvraag). Zorg ervoor dat de verdeling van eigendom eerlijk en rechtvaardig is voor zowel jou als jouw ex- partner en dat de regelingen voor jullie kinderen in hun belang zijn. Als je dit doet, neemt het risico af dat de rechter jullie aanvraag afwijst. Jullie hebben altijd de tussenkomst van een advocaat nodig voor het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Dit mag een mediator helaas niet doen.

 

Is een echtscheidingsconvenant verplicht?

Je bent niet verplicht om een convenant op te stellen. Het is wel raadzaam dat te doen want het zorgt voor een voorspoedige echtscheiding. Daarnaast hebben hypotheekverstrekkers, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen een convenant nodig om de echtscheiding af te wikkelen. Indien jullie nog samen kunnen praten over de scheiding, bijvoorbeeld onder begeleiding van een mediator, kunnen jullie samen een echtscheidingsconvenant opstellen. In dat geval nemen jullie zelf de beslissing over de gevolgen van jullie scheiding en laten jullie dit niet over aan het oordeel van een rechter.

 

Wat moet er in het echtscheidingsconvenant staan?

Een echtscheidingsconvenant moet in het algemeen ten minste het volgende bevatten:

Wie: de partijen, hun mediator of advocaten, de kinderen (indien aanwezig) en eventuele vertegenwoordigers;
Wat: verdeling van het onroerend goed, auto’s, schulden, pensioen, bankrekening en spaartegoeden, erfenis en schenking, alimentatie én als bijlage het ouderschapsplan met daarin o.a. de omgangsregeling met de kinderen;
Waar: het moet altijd de jurisdictie van de rechtbank vermelden (meestal de plaats van de rechtbank waar het verzoekschrift wordt ingediend);
Wanneer: het moet ook altijd de datum van ondertekening door partijen bevatten;
Waarom: een advocaat moet altijd verklaren waarom de partijen de scheiding aanvragen. Typisch in een overeenkomst, zal dit zijn: “partijen zijn van mening dat hun huwelijk duurzaam is ontwricht”.
Hoe: het moet specifiek zijn, zodat de partijen (en de rechter) weten hoe het eigendom verdeeld moet worden. Wie wat krijgt, wanneer en hoe de kinderen en hun behoeften moeten worden vervuld en door wie dit wordt verstrekt. Dit kan ook specifieke sluitingsdocumenten bevatten, zoals speciale garanties en volmachten. Er moet een bepaalde datum zijn, een zogenaamde peildatum, voor de uitvoering van alle slotdocumenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons