Hello MediatorWat Houdt De “Wet Herziening Partneralimentatie” In?

Wat Houdt De “Wet Herziening Partneralimentatie” In?

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet Herziening Partneralimentatie van kracht. Wat betekent dit voor jou?

Wat houdt de wet in?

Door de nieuwe wet wordt de duur van de partneralimentatie korter. Waar de maximale termijn tot en met 31 december 2019, 12 jaar is, wordt de maximale termijn van de partneralimentatie daarna 5 jaar. Er zijn echter wel vier uitzonderingen op deze regel.

Het nieuwe uitgangspunt is dat iemand zijn minder verdienende ex-partner, vanaf het moment van de scheiding de helft van het aantal huwelijksjaren aan partneralimentatie moet betalen. Dit met een maximum van vijf jaar. Wie dus vier jaar getrouwd was, moet dus twee jaar partneralimentatie aan zijn ex-partner betalen.

De vier uitzonderingen

1. Jongste kind jonger dan 12 jaar

De alimentatieontvanger die voor de kinderen zorgt, houdt minimaal recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.

2. Huwelijken langer dan vijftien jaar

Als het huwelijk langer heeft geduurd dan vijftien jaar en waarbij de alimentatieontvanger tien jaar voor de AOW-leeftijd zit, kan de alimentatieplicht doorlopen tot de pensioendatum.

3. 50-plussers

Zijn jullie langer dan 15 jaar getrouwd en bereikt de partner die de alimentatie ontvangt binnen 10 jaar de AOW leeftijd? Dan is de alimentatieplicht in ieder geval 5 jaar en loopt daarna door tot de AOW leeftijd.

4. Schrijnende gevallen

Er is een zogenaamde hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Hiervan is sprake, als de beëindiging van de partneralimentatie té ingrijpend is, zoals bij ziekte, of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Zijn deze uitzonderingen op jouw van toepassing?

Om het iets makkelijker voor je te maken kun je de beslisboom die boven deze tekst staat afgebeeld gebruiken.

Ingangsdatum

Deze nieuwe wet geldt alleen voor echtscheidingen die aangevraagd zijn bij de rechtbank in of na januari 2020. Het moment van indienen van de scheiding is dus bepalend. Als je nu naar de mediator gaat om jullie te helpen met het regelen van jullie scheiding en het door jullie opgestelde convenant wordt eind december naar de advocaat verzonden, dan kun je er vanuit gaan dat het verzoekschrift begin januari wordt ingediend en jullie scheiding dus onder de nieuwe regeling valt.

Wat gebeurt er met de bestaande afspraken over de alimentatie?

Deze afspraken blijven gewoon bestaan, mits er een verandering in de financiële situatie heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld als je meer of minder bent gaan verdienen of als jouw ex- partner is gaan samenwonen.

Geldt de wetswijziging ook voor kinderalimentatie?

Nee de wet is alleen van toepassing op partneralimentatie. Kinderalimentatie betaal je totdat jullie kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt.

  • Vincent R.

    Goed om hier meer te lezen over de herziening van de wet over partneralimentatie. Ik ga de uitzonderingen nog even goed doornemen. Ook zal ik het artikel even doorsturen naar een vriendin van mij die bezig is met het opstellen van een plan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons