Hello MediatorWaar Vind Ik Een Arbeidsmediator En Hoe Verloopt Een Mediationtraject?

waar vind ik een arbeidsmediator

Het kiezen van een arbeidsmediator

Wanneer de samenwerking tussen een werknemer en werkgever niet goed verloopt, er een conflict dreigt of er is al een situatie dat samenwerking niet meer mogelijk is, dan kan een arbeidsmediator ingeschakeld worden. Het maakt niet uit wie het voorstel voor een mediation doet. Het gaat erom dat er gezamenlijk een oplossing gewenst wordt. Dat geeft de beste kans om met een positief resultaat uit de situatie te komen.

Het uitzoeken van een arbeidsmediator kan via internet, of bijvoorbeeld op voordracht van de HR-afdeling of een arbodienst (dat laatste wanneer de werknemer zich ziek heeft gemeld). Ook de Mediator Federatie Nederland kan een voordracht van 3 mediators doen waaruit u kunt kiezen. Van belang is dat partijen gezamenlijk achter de keuze van de mediator staan.

 

Hoe weet je dan of je de juiste mediator hebt?

Iedere vakvrouw/man heeft zijn eigen specialiteit dus is het belangrijk dat de mediator zich profileert als arbeidsmediator. Een ander belangrijk kenmerk is dat de mediator zich heeft aangesloten bij een registratieorganisatie of bij Hello Mediator®. Natuurlijk zegt ook de werkervaring én achtergrond veel over de mediator.

Het proces van arbeidsmediation

De verdere procedure

Nu is er een mediator uitgekozen. Hoe gaat het dan verder? Het meest eenvoudig is dat één partij de mediator belt en dat er aan de mediator een verzoek gedaan wordt om als mediator op te treden. Soms wordt deze vraag door HR of een arbodienst gesteld. Nadat de mediator heeft gehoord wie de partijen zijn wordt er een afspraak gemaakt voor een telefonische intake.  In een intakegesprek krijgt iedere partij de gelegenheid zijn visie op de situatie te geven. In alle vrijheid en veiligheid aangezien het gesprek alleen met de mediator is en er een geheimhoudingsplicht is. De mediator onderzoekt verder of de juiste partijen aan tafel komen en of alle partijen inderdaad voldoende ‘commitment’ laten zien (dat is de bereidheid om middels mediation tot een oplossing te komen). Als de mediator overtuigd is dat de juiste partijen aan tafel zitten, dat er voldoende commitment is en dat de mediator denkt de juiste mediator te zijn voor deze situatie, dan zal de mediator de opdracht aanvaarden. En als partijen ná dit intakegesprek ook van mening zijn te maken te hebben met de juiste mediator, dan wordt er een afspraak gemaakt voor een gezamenlijk mediationgesprek; dus met alle partijen en met de mediator als procedurebegeleider. Bij voorkeur vindt dat gesprek op een afgesproken locatie plaats, op neutraal terrein. Door de COVID-19 maatregelen is ook videobellen mogelijk.

 

Wat kan ik verwachten van een mediationgesprek?

Tijdens het mediationgesprek wordt vooral geluisterd naar de visie van elkaar, er wordt besproken wat nu precies het knelpunt is en hoe het heeft kunnen gebeuren dat er een vervelende situatie is ontstaan waarvoor de inzet van een mediator nodig is? Vervolgens wordt onderzocht wat nodig is en welke opties er zijn om met elkaar uit de impasse te komen. De mediator is hierbij de proces- en communicatiebegeleider. Van de partijen wordt verwacht dat deze zelf actief met voorstellen komen die kunnen leiden tot een oplossing. Allereerst wordt gekeken of samenwerking nog haalbaar is. Is dat niet zo, of twijfelachtig, dan kunnen alle andere alternatieven besproken worden. Het resultaat wordt in ieder geval schriftelijk vastgelegd. Dat kunnen afspraken zijn om eenzelfde soort situatie in de toekomst te voorkomen waarna verder kan worden samengewerkt. Soms is door miscommunicatie het vertrouwen in elkaar verloren en is het fijn om alles uit te praten. Soms is er door ziekte onbegrip ontstaan bij werknemer en werkgever en is er duidelijkheid van elkaar nodig om de re-integratie vlot te trekken. En soms wordt duidelijk dat samenwerking niet meer mogelijk is en dat partijen beter afscheid van elkaar kunnen nemen. In alle gevallen wordt gestreefd naar de beste oplossing, zo mogelijk een win-winsituatie en het behoud van een goede relatie met elkaar.

 

Twijfel je of jouw situatie geschikt is voor mediation? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons