Hello MediatorPesten Op De Werkvloer! Wat Kun Je Eraan Doen?

Gepest Worden Op Het Werk

 

Het is vandaag 19 april, de landelijke dag tegen het pesten. Nu denk je misschien meteen dat het gaat om het pesten van kinderen op het schoolplein, maar wist je dat er in Nederland naar schatting vier miljoen verzuimdagen zijn door pesten – door volwassenen dus – op het werk? Mediator Ranie Partiman vertelt wat je kunt doen als dat jou overkomt.

Pesten op het werk is misschien niet zo bekend maar is wel een groot persoonlijk en maatschappelijk probleem. Soms worden medewerkers gepest door een werkgever of manager die bijvoorbeeld onredelijke eisen stelt of de werknemer vaak onterecht bekritiseert. Pesterij kan ook komen van collega’s die jou uitsluiten of dwarszitten bij het uitvoeren van je werkzaamheden.

 

Wat kun je als werknemer doen als je gepest wordt?

Allereerst kun je dit melden bij de werkgever. Die is direct of indirect verantwoordelijk voor een goed werkklimaat. De werkgever moet duidelijk aangeven dat pesten op de werkvloer niet wordt getolereerd en dat daar serieuze sancties voor gelden.

Maar wat als de werkgever of manager zelf degene is die pest? De werknemer kan dit wel rechtstreeks bij de werkgever of manager aankaarten, maar het is goed mogelijk dat dit teveel spanning oplevert. Dan is er in grotere organisaties nog de mogelijkheid om naar de HR-afdeling te stappen.

De HR-afdeling doet er verstandig aan om een dergelijk signaal serieus te nemen. Als de werknemer de situatie uiteindelijk niet meer aankan en zich ziekmeldt, heeft dit nadelige gevolgen voor de werknemer, maar zeker ook voor de werkgever. Allereerst heeft een arbeidsconflict of ziekmelding van de werknemer altijd invloed op de sfeer in het bedrijf. Het kan ertoe leiden dat andere werknemers ook niet meer durven te zeggen wat ze dwarszit. Of dat er een achterkamertjescultuur ontstaat.

Dit kan leiden tot lagere productiviteit, een hoger ziekteverzuim en juridische procedures, met alle problemen en kosten van dien. Ook is het een gemis voor de werkgever als werknemers goede ideeën niet meer durven voor te leggen uit angst voor de reacties van de werkgever of van collega’s. Of als een werknemer besluit om ergens anders te gaan werken uit onvrede over de werksituatie.

 

Derde burn-out

Klaas werkte al heel lang bij de overheid. Hij was opgeklommen tot IT-teamleider en moest nu in een reorganisatie met zijn team opgaan in een grotere afdeling bij een ander departement. Hij meldde bij zijn vakbond dat hij hier formeel bezwaar tegen wilde maken. Hij zat ziek thuis met zijn derde burn-out binnen tien jaar. Een vakbondsconsulent werd ingeschakeld – een collega binnen de organisatie maar niet bij dezelfde afdeling, getraind om in arbeidskwesties te bemiddelen. In gesprekken tussen Klaas en haar bleek dat hij al jaren probeerde weg te komen omdat hij, in zijn eigen woorden, ‘de mannencultuur met dagelijks schelden, vloeken, boeren, winden laten en pesten’ niet meer aankon, maar de werkgever hield hem tegen omdat hij te waardevol was op de plek waar hij zat.

Klaas stond alleen en wilde eigenlijk niet meer praten, hij wilde een bezwaarprocedure, maar stemde uiteindelijk toe in een gesprek met HR. Daarin kwam naar voren dat HR intensief naar een passende andere werkplek voor Klaas had gezocht, maar dat dit niet was gelukt. HR was het met Klaas eens dat hij na de reorganisatie niet terug moest naar zijn team en het management boven hem. Daarom had HR contact gelegd met HR van het andere departement, en daar de bereidheid gevonden voor Klaas een nieuwe functie te zoeken of te creëren. Klaas wist niet dat er al zoveel moeite voor hem was gedaan en langzaam kreeg hij weer vertrouwen in HR en in een goede afloop. Een juridische procedure was niet meer nodig.

 

Een mediator kan helpen

Het verhaal van Klaas laat zien hoe een mediator (of een vakbondsconsulent), die oog heeft voor de belangen van beide partijen, kan helpen. In een veilige sfeer – voor zowel de werkgever als de werknemer – kan worden achterhaald hoe de situatie is ontstaan en hoe deze verbeterd kan worden. Door dingen tegen elkaar uit te spreken en naar elkaar te luisteren, kunnen werkgever en werknemer de eerste stappen zetten naar een open en veilige werkvloer. En ja dat is ook voor de werkgever van groot belang, want een goede werksfeer zorgt ervoor dat de werknemer bereid is een stapje harder te gaan lopen!

 

info@partimanmediation.nl          www.partimanmediation.nl         06 52405925

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons