Hello Mediator

Mediation Op Toevoeging

mediation op toevoeging

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand bij mediation noemt men ook wel “mediation op toevoeging”. Wanneer u een toevoeging krijgt, betaalt de Raad voor de Rechtsbijstand een deel van de kosten van de mediator of advocaat. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage.

Hoeveel moet u zelf betalen?

Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u recht op een bijdrage in de kosten? Dan ontvangt u gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand. U betaalt wel een eigen bijdrage.

De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en uw vermogen. Als u recht hebt op een tegemoetkoming in de advocaatkosten geldt: hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw eigen bijdrage is, dus hoe meer u zelf moet betalen. Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan de hoogte van het inkomen en het vermogen. Bij de beoordeling van uw aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. De gegevens krijgen we van de Belastingdienst. Doet u geen aangifte? Dan gaan we uit van uw belastbaar inkomen. Zit u in de wettelijke schuldsanering of heeft u te maken met een faillissement? Vul dan bij uw aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand de passende eigen verklaring in. Mogelijk hoeft u alleen de laagste eigen bijdrage te betalen. Nb. In geval van echtscheiding wordt in principe niet uitgegaan van de gehuwdennorm, in verband met tegengestelde belangen.

Hoe vraagt u subsidie aan?

Hier kunt u berekenen of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation. Op het moment dat u hiervoor in aanmerking komt dan dienen wij uw aanvraag in bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2020

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2020 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2018 (het peiljaar).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

twee × vijf =