Hello MediatorMediation Op Toevoeging

mediation op toevoeging

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Gesubsidieerde rechtsbijstand bij mediation noemt men ook wel “mediation op toevoeging”. Wanneer je een toevoeging krijgt, betaalt de Raad voor de Rechtsbijstand een deel van de kosten van de mediator of advocaat. Afhankelijk van je inkomen betaal je wel een eigen bijdrage.

Hoeveel moet je zelf betalen?

Voldoe je aan de voorwaarden en heb je recht op een bijdrage in de kosten? Dan ontvang je gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand. Je betaalt wel een eigen bijdrage.

De eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen en jouw vermogen. Als je recht hebt op een tegemoetkoming in de advocaatkosten geldt: hoe hoger je inkomen is, hoe hoger jouw eigen bijdrage is, dus hoe meer je zelf moet betalen. Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan de hoogte van het inkomen en het vermogen. Bij de beoordeling van jouw aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat de Raad uit van het inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. De gegevens krijgen we van de Belastingdienst. Doe je geen aangifte? Dan gaan we uit van je belastbaar inkomen. Zit je in de wettelijke schuldsanering of heb je te maken met een faillissement? Vul dan bij jouw aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand de passende eigen verklaring in. Mogelijk hoeft je alleen de laagste eigen bijdrage te betalen. Nb. In geval van echtscheiding wordt in principe niet uitgegaan van de gehuwdennorm, in verband met tegengestelde belangen.

Hoe vraag je subsidie aan?

Hier kun je berekenen of je in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation. Op het moment dat je hiervoor in aanmerking komt dan dienen wij jouw aanvraag in bij de Raad voor de Rechtsbijstand.

Inkomen, vermogen en eigen bijdrage 2020

Vanaf 1 januari 2020 gelden nieuwe inkomens- en vermogensnormen en voor de gesubsidieerde rechtsbijstand en mediation. Deze normen gelden voor toevoegingsaanvragen die zijn ingediend vanaf 1 januari 2020.

De Wet op de rechtsbijstand bepaalt dat de Raad in 2020 dient uit te gaan van de fiscale gegevens uit 2018 (het peiljaar).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons