Hello MediatorIs Het Mogelijk Om Een Zakelijk Conflict Binnen Afzienbare Tijd En Zonder Tussenkomst Van Advocaten Op Te Lossen?

Zakelijk Conflict Binnen Afzienbare Tijd Oplossen

De meeste mensen denken bij het begrip mediator aan iemand die bijvoorbeeld je scheiding regelt. Een logische gedachte omdat in Nederland mediation nog niet vaak wordt ingezet bij zakelijke conflicten. Zoiets als onbekend maakt onbemind? In deze blog vertelt zakelijk mediator Claudia van Braak wat een zakelijk mediator doet, welke kennis van zaken een goede zakelijk mediator in huis heeft, wat voordelen zijn van zakelijke mediation ten opzichte van formele procedures en wanneer je een zakelijke mediator in kunt schakelen.

 

Wat doet een zakelijk mediator?

Zakelijke conflicten hebben een werkbaal deel en een niet-werkbaar deel. De zakelijke mediator haalt deze twee zaken uit elkaar en maakt het mogelijk dat jullie zelf weer uit het geschil kunnen komen. Het werkbare deel van een conflict, ook wel het constructieve deel, kan er voor zorgen dat jullie samenwerking ten goede verandert. Een zakelijke mediator geeft jullie inzicht in de onderlinge interactie waardoor jullie in de toekomst mogelijk zelf de regie kunnen houden over de escalatie van een zakelijke onenigheid en dit voorkomt een hoop frustratie en levert jullie tijdswinst in handelen op.

Een zakelijke mediator is bovenal neutraal en onpartijdig en zorgt ervoor dat het mediationproces bewaakt wordt, de gesprekken op gang blijven en dat er met respect gecommuniceerd wordt. De zakelijke mediator zorgt er voor dat jullie rationeel het onderhandelingsproces in gaan zodat er constructieve oplossingen de uitkomst worden.

 

Welke kennis van zaken heeft een zakelijke mediator in huis?

Een zakelijke mediator is vaak uitgerust met een goede kennis van zaken. Deze kennis van zaken is meestal opgedaan door het uitoefenen van een beroep als bijvoorbeeld advocaat, accountant, HR-manager en dergelijke. Dat is handig maar voor zakelijke mediation niet noodzakelijk. Een goede zakelijke mediator heeft vooral mensenkennis, kennis van werkprocessen, kennis van conflictontwikkeling en heeft daarnaast onderhandelingskwaliteiten.

 

Wat zijn de voordelen van zakelijke mediation ten opzicht van formele procedures?

Zakelijke mediation heeft als groot voordeel met formele procedures de vertrouwelijkheid tussen partijen, vrijwilligheid van partijen en de zelfbeschikking van partijen. Doordat er bij mediation een geheimhoudingsplicht geldt blijven jullie gesprekken en afspraken binnenskamers. Jullie probleem komt niet “aan de grote klok” te hangen. Mediation komt tot stand omdat jullie beiden uit eigen wil het probleem op willen lossen. Deze vrijwilligheid binnen de mediation houdt ook in dat als één van jullie er toch geen heil meer in ziet, de mediation zonder opgaaf van reden beëindigd kan worden.

Nadat jullie alle relevante belangen op tafel hebben gekregen gaan jullie zelf aan de slag om een oplossing te vinden voor jullie probleem. Binnen de grenzen van rechtens geoorloofd is kunnen jullie afspraken op papier vast leggen. Er kan en mag out of the box gedacht worden zodat er creatieve en gezamenlijk gedragen oplossingen mogelijk worden. Uiteraard moeten de gevonden oplossingen worden getoetst of deze juridisch haalbaar zijn en moeten jullie volledig begrijpen wat de oplossing betekent. Al met al neemt het gehele mediationproces aanzienlijk minder tijd in beslag dan een procedure via de rechtbank. De kosten zijn beheersbaar en de oplossing is uniek voor jullie situatie.

 

Wanneer kun je een zakelijke mediator inschakelen

Een zakelijke mediator is in te zetten bij alle soorten geschillen zonder dat het geschil gaat om arbeidsverhoudingen of om echtscheidingen. Conflictpartijen willen er graag samen uitkomen omdat zij de relatie die zij in een samenwerking hebben hersteld willen zien of dat zij met goed overleg ieders hun eigen weg willen gaan. Er zijn uiteraard legio voorbeelden te bedenken.

Hieronder een kleine opsomming ter verduidelijking wanneer je een zakelijke mediator in kunt schakelen:

  • Geschillen tussen aandeelhouders of vennoten
  • Geschillen in het bestuur
  • Geschillen tussen afnemer en leverancier
  • Geschillen tussen samenwerkende afdelingen
  • Geschillen binnen een team

Wil je meer weten over zakelijke mediation? Bij Hello Mediator leggen wij dat graag uit.

Wil je direct over tot actie? Neem dan contact op met mij  of benader één van mijn collega’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons