Hello MediatorIn Het Belang Van Het Kind

In Het Belang Van Het Kind

Net als vrijwel alle landen heeft Nederland (in 1995) het Kinderrechtenverdrag ondertekend, en moet het zich hieraan houden, onder andere door de wetgeving hierop aan te passen. In dit Kinderrechtenverdrag is bijvoorbeeld geregeld dat het belang van het kind altijd voorop moet staan, bij alle maatregelen die kinderen aangaan. Zo moet de overheid het welzijn van alle kinderen bevorderen en toezicht houden op alle voorzieningen voor de zorg en de bescherming van kinderen (artikel 3).

De taak van de ouders wordt hierin erg belangrijk gevonden. De overheid moet dan ook de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van ouders en voogden respecteren. Vooral zij moeten het kind begeleiden in de uitoefening van zijn of haar rechten op een manier die past bij de leeftijd en ontwikkeling van het kind (artikel 5).

 

Hoe is dit dan geborgd als ouders gaan scheiden? 

Dit verandert niet, ook niet als ouders gescheiden zijn. Ieder kind heeft ook na een scheiding het recht beide ouders geregeld te zien en bij beide ouders te wonen, tenzij dit niet in het belang van het kind is. In procedures hierover moet naar de mening van het kind en de ouders worden geluisterd (artikel 9).

Dit wordt in een apart artikel nog eens benadrukt. Het kind heeft het recht zijn of haar mening te geven over alle zaken die het kind aangaan. De overheid moet ervoor zorgen dat het kind die mening kan uiten en dat naar hem of haar geluisterd wordt. Dus ook in gerechtelijke procedures, zoals een scheidingsprocedure (artikel 12).

Beide ouders zijn en blijven ook verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Het belang van het kind staat hierbij voorop. De overheid respecteert de eerste verantwoordelijkheid van ouders en voogden, geeft hen ondersteuning en creëert voorzieningen voor de zorg van kinderen, ook voor kinderopvang als beide ouders werken (artikel 18).

Dat dit Kinderrechtenverdrag ook in de Nederlandse wetgeving een centrale plaats heeft gekregen, blijkt onder andere uit het feit dat het voor alle ouders, dus ook voor ongehuwd samenwonende ouders die uit elkaar gaan, verplicht is een ouderschapsplan op te stellen.

 

Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

In dit ouderschapsplan moeten tenminste de volgende onderwerpen zijn opgenomen:

  • De woon- en verblijfplaats van de kinderen;
  • De verdeling van zorg- en opvoedtaken tussen beide ouders;
  • De wijze waarop de ouders samen belangrijke beslissingen over de kinderen nemen;
  • De wijze waarop de ouders elkaar informeren over de kinderen;
  • De verdeling van de kosten van de verzorging en opvoeding.

En: hoe de ouders de kinderen hebben betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan

De impact van een scheiding op kinderen wordt vaak onderschat. Voor kinderen is het erg belangrijk dat zij zich al vóór de daadwerkelijke scheiding gehoord, begrepen en gesteund voelen in wat voor hen, op hun leeftijd, belangrijk is.

Wil je meer weten over hoe je een ouderschapsplan moet opstellen en de kinderen hierbij het beste kunt betrekken? Neem dan gerust contact met één van onze KIES Mediators. Je vindt ze op onze website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons