Hello MediatorHet Verdelen Van De Erfenis: Eerlijk Zullen We Alles Delen?!

Het verdelen van de erfenis: Eerlijk zullen we alles delen?!

En waarom het soms toch zo oneerlijk voelt…

De verdeling van een erfenis kan een emotionele en complexe kwestie zijn voor veel mensen. Veel mensen vinden de verdeling van een erfenis oneerlijk, omdat ze het gevoel hebben dat ze niet krijgen waar ze recht op hebben, of omdat heel andere verwachtingen hadden. In deze blog ga ik in op een aantal belangrijke redenen waarom mensen de verdeling van een erfenis als oneerlijk kunnen ervaren. En hoe een erfenis wél zonder conflicten kan worden verdeeld.

Redenen waarom het verdelen van een erfenis oneerlijk voelt.

  1. Gevoel van onrechtvaardigheid.

Een van de meest voorkomende reden waarom iemand de verdeling van een erfenis als oneerlijk ervaart, is omdat hij of zij het gevoel heeft niet rechtvaardig te worden beloond. Bijvoorbeeld, als een van de kinderen meer tijd heeft besteed aan het verzorgen van vader of moeder toen zij oud waren en meer hulp nodig hadden. Hierdoor kan het gevoel ontstaan dat bij het verdelen van de erfenis hier rekening mee zal worden gehouden en er iets ‘extra’s’ naar deze zoon of dochter gaat.

Maar in veel gevallen worden erfenissen verdeeld volgens vaststaande wettelijke kaders waardoor bezittingen bijvoorbeeld in gelijke delen onder erfgenamen worden verdeeld en er geen rekening wordt gehouden met wat elk kind voor bijvoorbeeld vader of moeder in de laatste fase van het leven heeft gedaan. Dit kan als heel erg oneerlijk worden ervaren.

  1. Verschillende verwachtingen over de wensen van de overledene.

Een andere reden waarom mensen de verdeling van een erfenis oneerlijk vinden, is omdat ze vermoeden dat de overledene iets anders zou hebben gewenst. Als er geen duidelijk testament is, of misschien wel helemaal geen testament dan kan dit leiden tot spanning tussen de erfgenamen. Misschien heeft moeder die ene ring wel aan de jongste dochter toegezegd, maar staat dit nergens op papier. Daarnaast kan het gebeuren dat de wensen van de overledene niet overeenkomen met de verwachtingen van de erfgenamen, wat vervolgens kan leiden tot teleurstelling en ontevredenheid.

  1. complexe familierelaties

Doordat er meer samengestelde gezinnen komen, mensen in hun leven vaak meerdere relaties hebben en familiestructuren complexer worden kan de verdeling van een erfenissen vaker tot heftige emoties en het gevoel van oneerlijkheid leiden. Als de ring van de overleden moeder misschien wel naar de dochter gaat van de nieuwe vrouw van vader dan kan dit veel gevoelens van jaloezie en verontwaardiging oproepen.

  1. Conflicten over bezittingen met emotionele waarde

Tenslotte kan het voorkomen dat er aan bepaalde bezittingen veel emotionele waarde wordt toegekend. Als de verdeling van deze bezittingen zoals bijvoorbeeld een geliefd schilderij, of een lievelingsketting van moeder bij een andere erfgenaam terecht komt dan kan dit veel oud zeer naar boven halen. Een verdeling van deze bezittingen kan zo een symbolische afrekening worden van vroeger bestaande familieverbanden. Bijvoorbeeld het oudste kind dat altijd het gevoel had minder te worden verwend dan het jongste kind en nu moet toezien hoe het jongste kind het mooiste erfstuk krijgt, of de dochter die het oneerlijk vindt dat de zoon van hun vader het familiebedrijf alleen mag voortzetten.

Het verdelen van de erfenis: Eerlijk zullen we alles delen?!

Hoe kan mediation bij nalatenschappen conflicten voorkomen?

Conflictbemiddeling is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, helpt bij het oplossen van een conflict tussen twee of meer partijen. De mediator luistert naar alle kanten van het conflict en helpt de betrokken partijen om hun verschillende standpunten te begrijpen en een oplossing te vinden die voor iedereen acceptabel is.

Een van de grootste voordelen van mediation bij nalatenschappen is dat het een informele en snelle manier is om een conflict op te lossen. In tegenstelling tot een juridische procedure, hoeft een conflictbemiddeling geen maanden of zelfs jaren te duren. Bovendien, in tegenstelling tot een juridische procedure, is mediation vaak veel minder kostbaar.

Een ander voordeel van conflictbemiddeling is dat het helpt om de relatie tussen de betrokken partijen te behouden. In een juridische procedure wordt een oplossing vaak opgelegd door een rechter, wat kan leiden tot hardnekkige gevoelens van ontevredenheid bij een van de partijen. Bij mediation wordt een oplossing echter gevonden door de betrokken partijen zelf, waardoor de kans op een acceptabele oplossing groter is en de relatie tussen de partijen vaak beter behouden blijft.

Conflictbemiddeling kan een effectieve manier zijn om conflicten rond een erfenis op te lossen. Door de inzet van een neutrale derde partij, kan het proces snel en efficiënt zijn, terwijl de relatie tussen de betrokken partijen behouden blijft. Het kan een uitstekende oplossing zijn voor families die willen voorkomen dat een erfenis de oorzaak wordt van een ruzie.

Wilt u meer informatie over de inzet van een MfN mediator bij de verdeling van een erfenis, neem dan contact op met Sylvia Cox Mediation of een van de andere nalatenschapsmediators aangesloten bij Hello Mediator.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons