Hello MediatorGeneratieconflicten Op De Werkvloer

Generatieconflicten

Generatieconflicten op de werkvloer: Mensen van dezelfde generatie kunnen het op de werkvloer vaak beter met elkaar vinden dan met mensen van verschillende generaties. Elke generatie heeft zo zijn specifieke eigenschappen. De door maatschappelijke ontwikkelingen gevoede verschillen komen ook op de werkvloer tot uiting. Hoe kun je hiermee omgaan? Frank van Heusden vertelt vanuit zijn ervaring als mediator.

Elke generatie wordt bepaald door de periode waarin zij opgroeit. De maatschappelijke gebeurtenissen binnen een bepaalde periode hebben invloed op de ontwikkeling van waarden en de kijk van mensen op het leven in het algemeen, en op werk in het bijzonder.

 

Vier generaties

We onderscheiden tegenwoordig vier generaties.

 

Veteranen – geboren tussen 1922 en 1946

Veteranen hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Waarden als kwaliteit en respect voor autoriteit zijn belangrijk.

 

Babyboomers – geboren tussen 1946 en 1964

De Babyboomers zijn gewend om dingen op te offeren en om vooruit te gaan, hierdoor zijn ze heel loyaal.

 

Generatie X – geboren tussen 1964 en 1980

Generatie X respecteert hun ouders die op zoek waren naar werk. Zij zijn de eerste generatie die opgroeide met (informatie)technologie. Deze generatie is vooral bezig met productiviteit en minder met het aantal uren dat ze werken.

 

Generatie Y, Millennials of Generatie Einstein – geboren tussen 1980 en 2000

De Millennials zijn een generatie verankerd in de (informatie)technologie. Zij zijn de multitaskers. Ze begrijpen hoe ze de kracht van de technologie kunnen maximaliseren en hiervan kunnen profiteren. Ze waarderen een plezierige levensstijl en gelijkheid op het werk.

 

Generatieverschillen op de werkvloer

 

Waardeverschillen

Medewerkers bouwen hun professionele netwerk voornamelijk op met generatiegenoten. De band tussen leeftijdsgenoten is vaak sterker dan hiërarchie en er worden (informele) netwerken gebouwd door organisatiestructuren heen. We beoordelen mensen van de eigen generatie vaak positiever dan mensen uit andere generaties.

Conflicten op de werkvloer kunnen ontstaan uit de waardeverschillen van de leeftijdsgroepen. Het gaat vaak om hoe ze elkaars waarden beoordelen: “Onze waarden zijn de goede en de jouwe niet.” Zo kunnen Veteranen en Babyboomers denken dat de jongeren op de werkplek lui en brutaal zijn. De Millennials of de Generatie X’ers op hun beurt kunnen denken dat de Veteranen en de Babyboomers te strikt en te loyaal zijn. Als alle generaties echter open staan voor elkaars kwaliteiten, kunnen ze veel van elkaar leren. Als dat niet vanzelf gaat kan een mediator daarbij ondersteuning bieden.

In de eerste plaats is het belangrijk te onderzoeken of er sprake is van een door waarden gedreven generatieconflict of dat er iets anders aan de hand is. Misschien spelen ontwikkelingspsychologische aspecten mee, zoals verschillen in levensfase. Dat zou om een andere aanpak vragen dan die hier wordt beschreven.

 

Van elkaar leren

De mediator kan een gesprek begeleiden waarin de collega’s meer aandacht krijgen voor elkaars belangen en kwaliteiten. Beeld je bijvoorbeeld eens in wat je kan leren van de kwaliteiten van anderen, hoeveel effectiever zijn jullie dan samen? Herken en erken in de ander de sterke punten van een generatie en nodig de ander uit om opvattingen en waarden te delen met elkaar.

Benoem de zienswijzen van verschillende partijen over de waarden van hun generaties. Tijdens mediation kunnen partijen de mogelijkheid krijgen hun eigen percepties te verduidelijken. Een Babyboomer kan een Millennial gebrek aan formaliteit verwijten, terwijl deze Millennial zich niet gehoord voelt omdat de oudere collega niet naar zijn of haar mening wil luisteren. Beide partijen moeten de ruimte krijgen om hun opvattingen en standpunten te delen.

 

Verbinding

Vind zo gemeenschappelijke en complementaire belangen. Iedere generatie heeft iets gemeenschappelijks met andere generaties. Erken dat en benadruk de gemeenschappelijkheid. Daarnaast is het belangrijk te laten benoemen waar de verschillende generaties elkaar aanvullen, waar ze van elkaar kunnen leren of van elkaar kunnen profiteren.

Een mediator kan ondersteunen bij dit gesprek. In verbinding met elkaar kunnen collega’s van verschillende generaties zo mooie resultaten boeken in het belang van de klant en de organisatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons