Hello MediatorErkenning, Gezamenlijk Gezag En Het Ouderschapsplan

Erkenning, Gezamenlijk Gezag En Het Ouderschapsplan

Misverstanden over de erkenning en het gezamenlijk gezag

Er bestaan veel misverstanden over erkennen en het gezamenlijk gezag. Veelal wordt er vanuit gegaan dat als partijen de geboorte van hun kind aangeven bij de gemeente er automatisch gezamenlijk gezag over de kinderen is. Dat is niet waar. 

De erkenning van jullie kindje betekent dat:

  • Tussen jou en jullie kind een juridische band (familierechtelijke betrekking) ontstaat;
  • Je hebt de verplichting om jullie kind te onderhouden (onderhoudsplicht) totdat het 21 jaar wordt;
  • Je hebt na een scheiding recht op omgang, informatie en consultatie. De verzorgende ouder heeft dan de wettelijke plicht om jou te informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom het kind;
  • Jij en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen;
  • Je kiest (met jouw partner) op het moment van erkenning de achternaam van jullie kind. Dat mag de naam van de vader of de moeder zijn;
  • Jullie kind krijgt mogelijk jouw nationaliteit. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan jij de nationaliteit hebt;
  • Heb je de Nederlandse nationaliteit? Dan krijgt het kind dat je erkent ook automatisch de Nederlandse nationaliteit. Je moet het kind dan wel erkennen voordat het 7 jaar oud is.

Ouderlijk gezag aanvragen na erkenning

Als je niet getrouwd bent of je hebt geen geregistreerd partnerschap, dan moet je het gezamenlijk gezag nog aanvragen. Via het digitaal loket Rechtspraak.nl kun je dit met jouw partner kosteloos regelen. Je hoeft geen schriftelijke bewijsstukken in te dienen. Met DigiD krijg je toegang tot het digitale formulier, de website vult automatisch jouw gegevens aan uit de Basisregistratie Personen.

Als je het ouderlijk gezag niet aanvraagt dan kun je niet meebeslissen over de opvoeding van jouw kind. Ook kun je dan niet optreden als zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger. En dat kan voor lastige situaties zorgen. Ook is het zo dat als de ouder met het gezag komt te overlijden de rechter bepaalt wie het gezag krijgt. Dat kan de andere ouder zijn of iemand anders.

Het ouderschapsplan

In 2009 werd het voor ouders (met het gezamenlijke gezag) die uit elkaar gaan verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan worden afspraken vastgelegd over de verdeling van o.a. de zorg- en opvoedingstaken, de hoogte van de kinderalimentatie en meer van dit soort zaken.

Als er geen gezamenlijk gezag is over de kinderen, dan is het niet verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Het is wel aan te raden om in een dergelijke situatie goede afspraken op papier te (laten) zetten. Tevens informeren wij partijen op zo’n moment waarom het belangrijk is dat zij het gezamenlijk gezag wél aanvragen. Uiteindelijk zijn zij zelf verantwoordelijk voor het maken van hun keuzes, maar wij zien het als onze verantwoordelijk om partijen op de hoogte te stellen van de gevolgen als zij het niet zouden doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons