Hello MediatorDag Van Het Gezin

Dag Van Het Gezin

De dag van het gezin is een onderwerp waar we bij Hello Mediator graag bij stilstaan. Petra Jungen gaat in op de vraag wat een gezin in deze tijd betekent. Petra is mediator, coach en trainer met jarenlange ervaring in het begeleiden van scheidingen.

Gezinnen zijn er tegenwoordig in veel verschillende vormen. Het gezin dat vroeger de enige bekende en aanvaarde vorm was – vader, moeder, een of meer kinderen – is allang niet meer standaard. Denk aan het samengestelde gezin na een scheiding en het vormen van nieuwe relaties, het eenoudergezin of het gezin waarin mama en mama of papa en papa de opvoeders zijn. Kortom, het woord gezin kan voor iedereen individueel een andere betekenis hebben. Op de dag van het gezin is het goed stil te staan bij wat dit doet met de dynamiek binnen gezinnen en daaromheen.

Gezin is de term voor alle samenlevingsvormen die een herkenbare sociale eenheid zijn, met al dan niet verwante personen, die duurzame en affectieve banden hebben en elkaar onderling steun en verzorging verlenen, aldus Wikipedia. Deze definitie is van toepassing op alle vormen die hierboven worden genoemd. Toch is het niet altijd gemakkelijk deel uit te maken van een gezin dat niet voldoet aan de vroegere ‘standaard’.

 

Scheiding en schaamte

Na een scheiding houdt een traditioneel gezin op te bestaan. De leden van dit gezin gaan naar twee of misschien wel meer verschillende gezinnen, die allemaal wel met elkaar verbonden zijn. Als scheidingsdeskundigen horen wij vaak dat hierover schaamte ontstaat, bij zowel de ouders als de kinderen.

 

Kinderen

Kinderen hebben na de scheiding van hun ouders vaak het gevoel er op school of bij een hobby- of sportclub niet meer bij te horen. Ze hebben soms het gevoel dat ze worden buitengesloten en dat ze anders zijn dan andere kinderen. Onlangs gaf een jongen na de scheiding van zijn ouders aan dat hij het “niet zo cool” vond om met de vriend van zijn moeder gezien te worden. En toen die vriend op zijn diploma-uitreiking verscheen, vond hij dat “niet zo chill”. Hij schaamde zich ervoor en begreep ook niet waarom hem dit overkwam. “Heb ik dat,” was zijn reactie.

 

Ouders

Gescheiden ouders en ouders in samengestelde gezinnen geven vaak aan dat zij enorm opkijken tegen de traditionele gezinnen waarin de ouders wel bij elkaar blijven. Zij hebben het gevoel door hun scheiding te hebben gefaald. Het lijkt dan alsof het gras bij de traditionele gezinnen altijd groener is en het familiegeluk groot is en overheerst. Iets wat natuurlijk niet in al die gezinnen zo is, maar wel vaak zo wordt neergezet in de sociale media. One big happy family, klinkt leuk en ziet er leuk uit.

Een scheiding is vaak niet gemakkelijk en het vraagt veel om deze beslissing te nemen. Het gevoel dat je je keuzes moet verantwoorden aan je omgeving maakt het niet eenvoudiger.

 

Omgeving

Toch zien we ook dat de tijd hierin wel belangrijke veranderingen heeft gebracht. Vroeger rustte er een enorm taboe op scheidingen. Tegenwoordig is scheiden veel gangbaarder en kijken de meeste mensen er niet meer vreemd van op. We zien dat scholen steeds meer inspringen op allerlei manieren en steeds meer rekening houden met andere gezinssamenstellingen. Bijvoorbeeld door informatievoorziening aan ouders en verzorgers. Ook bieden scholen vaak specifieke programma’s aan bijvoorbeeld (KIES voor het Kind) voor kinderen van gescheiden ouders zodat zij met medescholieren hun ervaringen kunnen delen. Dat geeft kinderen het gevoel er niet alleen voor te staan.

Herken je iets in het bovenstaande, en wil je er meer over lezen?

Andere gezinsvormen – Stiefgezin (stief-gezin.nl)

Opvoedingsstijlen – Stiefgezin (stief-gezin.nl)

Invloed van de omgeving – Stiefgezin (stief-gezin.nl)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons