Hello MediatorDag van de liefdadigheid, wat moet je daar mee?

Dag van de liefdadigheid, wat moet je daar mee?

De Internationale Dag van de Liefdadigheid / International Day of Charity, is door de Verenigde Naties uitgeroepen in 2012, ter herinnering aan de sterfdag van Moeder Teresa op 5 september.

Als er iemand haar leven wijdde aan liefdadigheid was zij het wel! Ze werkte met enorme inzet voor mensen in een omgeving met enorme armoede. Die blijft helaas wereldwijd bestaan, vooral in ontwikkelingslanden. Maar ook dichtbij, zie alle voedselbanken die steeds meer mensen in Nederland moeten voorzien van levensmiddelen…

Doel van deze internationale dag is het aanmoedigen van liefdadigheid, onder andere door middel van onderwijs en bewustmakingsactiviteiten. Lief – dadig, wat een mooi woord eigenlijk! Lieve daden doen, iets over hebben voor een ander, met liefde iets geven. Dat kan geld zijn maar ook aandacht, een stuk van je tijd, een luisterend oor, een vrijwillig klusje voor iemand. Maar je MOET dus niks met die dag!

Persoonlijk ben ik er mee opgegroeid, mijn ouders waren katholiek en vanuit dat geloof vonden ze belangrijk om niet alleen met je eigen belangen bezig te zijn. Ze leerden mijn zusje en mij om te kijken naar anderen, een deur open te houden voor iemand die achter je liep, en gaven zelf een goed voorbeeld door hun vrijwilligerswerk. Ook was er in ons gezin altijd grote belangstelling voor ontwikkelingswerk en werd er geregeld gesproken over mensen in arme landen. Mijn ouders doneerden geregeld en wij spaarden zelfs zilverpapier in een grote vaas, voor de arme kindjes ;-)
Deze mentaliteit is voor mij wel belangrijk gebleven en heb ik ook aan mijn kinderen doorgegeven, weliswaar op een wat meer eigentijdse manier. Door een ander blij te maken word je zelf ook blij!

In het welzijnswerk, waar ik in diverse banen heb gewerkt, ben ik in contact gekomen met mensen van allerlei “pluimage”. Ik heb hun kwetsbaarheid en zorgen mogen zien en horen. Ik heb daardoor begrip gekregen voor mensen in allerlei andere leefwerelden, die ik in mijn beschermde leventje niet spontaan zou tegenkomen. Daar ben ik heel dankbaar voor!

Liefdadigheid kan bijdragen tot de bevordering van de dialoog, de solidariteit en het wederzijds begrip tussen mensen. Zie hier de link met mediation: door inzet van een mediator wordt ook de dialoog bevorderd tussen mensen die in conflict zijn. Doordat er boosheid en onenigheid bestaat is het begrip meestal ver te zoeken. De mediator laat ieder gelijkwaardig aan het woord, en probeert te achterhalen wat er onder de standpunten zit. Wat is ieders belang in dit conflict? De mediator helpt om goed te luisteren naar elkaar, zo kan er over en weer begrip en mildheid ontstaan. Vaak horen mensen iets wat ze van de ander niet wisten en krijgen zo een andere kijk op de situatie. Dan is een oplossing vaak dichtbij.

Nu zeg ik niet dat een mediator werkt uit liefdadigheid; het is een serieus beroep en vraagt een behoorlijke inspanning om goed te bemiddelen! Je moet je echt verdiepen in de anderen en zelf neutraal en onpartijdig zijn en blijven.

Misschien is dat wel de “lieve daad” van een mediator: zijn of haar eigen mening en belangen naar de achtergrond zetten in het belang van de partijen aan tafel!

 

Joland Widdershoven scheidingsmediator Eindhoven e.o.

Joland Widdershoven is MfN Register familiemediator en scheidingsmediator  voor de regio Eindhoven e.o.

Widdershoven Mediation

www.widdershovenmediation.nl   joland@widdershovenmediation.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons