Hello Mediator‘Beter een goede buur dan een verre Vriend’ – Burendag 2021

Burendag Beter een goede buur dan een verre vriend

Men zegt weleens ‘Beter een goede buur dan een verre Vriend’. Bij dat gezegde staat Petra Jungen graag stil als het gaat om buren, de dynamiek tussen buren en de uitdagingen die deze dagelijks met zich mee kunnen brengen.

 

Buren Acceptatie

Buren kunnen er op allerlei wijzen zijn. Tegenover, schuin tegenover een deur verder of zelfs boven en/of onderburen. In veel gevallen wordt echter de naaste buur links of rechts bedoeld. Hoe meer buren, hoe uitdagender het contact kan zijn. Wat maakt nu de dynamiek tussen buren zo bijzonder? Eén van deze aspecten is dat je elkaar als buren van tevoren meestal niet kent en je dus niet weet wat je kunt verwachten. De vraag is daarnaast of je als buren qua levenswijze bij elkaar aansluit of juist minder en wat je als buren voor verwachtingen naar elkaar toe hebt.

Kortom, er zijn genoeg stimuli of factoren die in het contact met de buren een rol spelen. Al deze aspecten bij elkaar opgeteld vormen de ingrediënten tot de aard van het contact met de buren. En dat is vaak spannend. Wat maakt het contact met buren dan vaak zo uitdagend? Een van deze aspecten is dat buren vaak veel van elkaar meekrijgen, veel van elkaar kunnen horen en zien als er als buren zijnde een wederzijdse afhankelijkheid is. Ofwel je hebt elkaar nodig. Dit wordt in de praktijk vaak onderschat. Dat maakt dat het contact tussen buren vaak veel belangrijker is dan wordt gedacht. Want je hebt elkaar soms in allerlei opzichten nodig. Dus je zou kunnen zeggen dat het niet ‘geheel vrijblijvend is’ en dat een ‘kennismaking’ of gesprek vooraf vaak geen overbodige luxe is. Dat kan een belangrijk onderdeel zijn van het proces en kennismaking is een begin hiervan. En dan gaat de rol als buren verder.

 

Beter een goede buur….

Omdat je als buren vaak een wederzijdse afhankelijkheid hebt is het contact zoals reeds aangegeven vaak veel belangrijker dan je zou denken. Soms hebben buren een bepaalde verwachting die je wellicht niet weet. Uit de praktijk is bekend dat buren het vaak uitdagend vinden om hun wensen en  behoeften bespreekbaar te maken. Dat kan voortkomen uit een zekere schaamte, de andere niet willen lastigvallen of lastig vinden om zaken face to face te bespreken. Je zou bijna zeggen dat buren elkaar vaak onbewust op en afstandje willen houden. Dit komt mede door de privacy die veelal als belangrijk wordt ervaren. Echter uit de praktijk is gebleken dat daar waar de dialoog tussen de buren wordt gevoerd de dynamieken goed werken. Buren weten waar ze aan toe zijn, kunnen hun zorgen aan elkaar uiten en hierdoor ontstaan vaak oplossingen. Een stukje communicatie vormt dan ook een sleutelrol. Dat is vaak niet gemakkelijk, maar wel nodig. Graag delen wij enkele tips om het contact met de buren makkelijker te maken Een gesprek aanknopen met je buren, hoe doe je dat? – Zorg (lsabewoners.nl)

 

Burenconflict

Daar waar de dialoog, om welke reden dan ook, niet of weinig plaatsvindt en de buren andere verwachtingen van elkaar hebben, kan het zijn dat een onderliggende kwestie gaat etteren en uiteindelijk uitmondt in een burenconflict. Vaak zien we vanuit de praktijk dat de kwestie zo lang heeft gesluimerd dat geen van de partijen nog weet waar het in de burenruzie precies om gaat. Dat komt omdat het zolang niet bespreekbaar is gemaakt. Daarnaast gaat het in een buren conflict vaak nooit om de boom, de schutting of de herrie die de kinderen maken, maar vormt het onderliggende gedrag en de emotie die hiermee gepaard kan gaan de daadwerkelijke brandhaard voor een heus conflict. Dit met alle gevolgen van dien BURENRUZIE LOOPT UIT DE HAND | Mr. Frank Visser doet uitspraak – Bing video

 

Escalatie of de-escalatie

Als het burenconflict nog niet te ver is geëscaleerd en partijen zijn nog ‘on speaking terms’ dan kan mediation een prima medium zijn om het conflict met elkaar op te lossen. In buren conflicten zien we dat partijen vaak binnen een paar gesprekken er met elkaar in slagen om overeenstemming te bereiken. Ook zien we dat in veel gemeenten initiatieven tot buurtbemiddeling zijn ontstaan. Hierbij worden gesprekken met beide partijen gevoerd en bezien op welke manier er tot een oplossing kan komen. Buurtbemiddeling in Nederland – Het CCV

Tot slot is Burendag wellicht een ideale manier om die buren aan overkant weleens te zien of te spreken!

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Chat met ons