Hello MediatorOrlando Adolphus

 

Als ik zie hoeveel voldoening, energie, werkgeluk en persoonlijke ontwikkeling ik iedere keer weer haal uit het begeleiden van de dialoog dan wens ik nog heel lang het vak van MfN registermediator uit te voeren.

 

Ik ben Orlando Adolphus, samenwonend en heb 2 kinderen. Ik heb een kantoor aan huis. Indien gewenst kunnen afspraken ook plaatsvinden in het werk- en/of woongebied van de betrokken partijen.

 

Keuze voor het vak mediator

De keuze voor het vak mediator is vrij organisch ontstaan. In mijn ervaring van ruim 20 jaar als HR-professional en adviseur arbeidsrecht is de rode draad enerzijds geweest: het verbinden tussen professionals onderling, en mens en organisatie. Anderzijds de essentie zien van het belang van vruchtbare en effectieve samenwerkingsrelaties binnen organisaties. Het verbinden en het herstellen van samenwerkingsrelaties lukte vaak. En als dat niet lukte lag dat volgens partijen aan de invloed van de ander en/of de organisatiecontext.

 

Mijn expertise

Ruim 7 jaar geleden heb ik mijn mediationpraktijk De Regie opgericht. Mijn drijfveer was, en is nog steeds, om partijen te begeleiden naar het inzicht dat zij zelf regie hebben danwel kunnen creëren om te verbinden, de communicatie te herstellen en van daaruit de samenwerking te verbeteren of te zoeken naar andere oplossingen.

Mijn expertise ligt op het vlak van arbeidsmediation. De kennis en inzichten die ik heb opgedaan op het gebied van ondernemerschap, bedrijfsvoering en de dynamiek die daarbinnen ontstaan is daar zeker helpend in. Ook hoor ik van klanten terug dat ze het van toegevoegde waarde vinden dat ik tevens coach ben. Alhoewel de scheidslijn tussen het mediaten en coachen heel strak is zet ik mijn coachvaardigheden, zoals partijen eigenaar maken van het vraagstuk en faciliteren in het helder krijgen van de “why”, zowel bewust als onbewust in.

 

Een ander perspectief

Door partijen te begeleiden om het vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken te bekijken ontstaat er vaak een ander perspectief. Dat zorgt voor inzicht, begrip en uiteindelijk verbinding. De persoon en professional in mij laat partijen na het bereiken van een oplossing nog niet los. Het effect van omgevingsfactoren, het kunnen vervallen in oud gedrag en valkuilen maakt dat ik ruim de tijd besteed aan het borgen van het resultaat. Werkafspraken toets ik altijd op helderheid, draagvlak, commitment en praktische uitvoerbaarheid. Zodat het resultaat van de zakelijke mediations duurzaam is.

 

Neem contact op met Orlando

Chat met ons