Hello MediatorMiriam van Heijst- van der Lee

 

 

Niet alleen de breuk is belangrijk, maar ook het herstel/acceptatie van de breuk.

 

Mijn naam is Miriam van Heijst- van der Lee. Al vanaf mijn jeugd heb ik belangstelling voor familierelaties en kinderen. Dat vind zijn oorzaak in hoe ik mijn jeugd beleefd heb. Ik heb bij mijn geboorte een hersenbeschadiging opgelopen waar ik overigens heel goed van hersteld ben. Ik was een zorgenkind en dat had zijn effect op de relatie van mijn ouders en de relatie tussen mijn ouders en mij. Zo heb ik al op jonge leeftijd geleerd om mensen met elkaar te verbinden. En dat hulp vragen aan een professional en het delen van emoties kan verbinden.

 

Aanvankelijk koos ik voor een baan als docent in het voortgezet onderwijs en ben ik daarnaast Pedagogiek gaan studeren. Vervolgens ben ik in de schuldhulpverlening gaan werken, waar ik vaak te maken kreeg met een spanningsveld tussen hetgeen de cliënt wil en zijn/haar daadwerkelijke mogelijkheden. Daarna heb ik een periode gewerkt als echtscheidingshulpverlener in de jeugdzorg. Ik heb zo mogen ervaren hoe belangrijk het is voor mensen om zich gezien en gehoord te voelen. Ik wil graag het verschil maken in het leven van mensen.

 

Mijn vader overleed toen ik begin dertig was. Mijn moeder kreeg daarna een nieuwe relatie. Ik had op dat moment niet voorzien welk effect dat dat later had op mij en mijn relatie met mijn moeder. Mijn interesse in familierelaties en het oplossen van conflicten werd opnieuw aangewakkerd. Ook heb ik zelf deelgenomen aan een mediationtraject en de meerwaarde daarvan ervaren.

 

Zo ontstond mijn drijfveer om de opleiding tot familiemediator te gaan volgen, later aangevuld met een opleiding tot Bijzondere Curator Jeugdzaken en KIES-Coach. Ook ben ik Kindbehartiger, mama en pleegzorgouder.

Ouder-kindrelaties in scheidingssituaties hebben mijn hart en belangstelling, omdat problemen hierin verregaande gevolgen kunnen hebben. De complexiteit spreekt mij aan.

 

Wanneer er een gezamenlijke oplossing gevonden wordt, verdiept dat de samenwerking en/of de (ouder)relatie. Er mag in mijn mediationtrajecten ook ruimte zijn voor de mogelijkheid dat deze gezamenlijke oplossing er niet is en de start van verwerking daarvan.

 

Neem contact op met Miriam

Chat met ons