Hello MediatorDésirée Rooze

 

Mensen voelen zich snel veilig bij mij omdat ik vanuit een onafhankelijke positie, oordeelloos de mediationprocedure en communicatie begeleid.

 

Ik ben Désirée Rooze, en ik stel mijzelf graag aan u voor. Want als u in een vervelende arbeidssituatie terecht komt en u kiest ervoor om mediation in te zetten om tot een oplossing te komen, dan wilt u natuurlijk dat u vertrouwen heeft in uw gespreksleider, de mediator.

 

Na de nodige opleidingen heb ik mij vanaf 2001 gespecialiseerd in arbeidsmediation. Werkgevers en werknemers schakelen mij vooral graag in wanneer er sprake is van een ziekmelding en re-integratievraagstukken. Dat komt omdat mijn tweede beroep arbeidsdeskundige is en de extra kennis (Wet Verbetering Poortwachter) die ik daardoor heb, binnen mediations heel handig kan zijn.

 

Om mijn kwaliteit te waarborgen ben ik MfN geregistreerd en voldoe daarmee aan de jaarlijkse eisen van werkervaring, intervisie en opleiding. Ik heb een eigen praktijk in Heerhugowaard en mijn werkgebied bevindt zich voornamelijk tussen Den Helder en Amsterdam. Om nog meer klanten te kunnen bedienen heb ik mij aangesloten bij het platform Hello Mediator. Ik hoop daarmee nog meer mensen te kunnen bereiken.

 

Wat persoonlijkheid betreft wordt door anderen het volgende over mij als professional en persoon gezegd: mensen voelen zich snel veilig bij mij omdat ik vanuit een onafhankelijke positie, oordeelloos de mediationprocedure en communicatie begeleid. Anderen zeggen dat ik scherp kan observeren, een open houding heb, out of the box kan denken en met compassie en de nodige empathie luister waar het werkelijk om gaat. Gesprekken verlopen daardoor in een goede sfeer en tegelijkertijd wordt de zakelijke kant ook niet uit het oog verloren.

 

Neem contact op met Désirée

Chat met ons