Hello MediatorHandboek Scheiden En De Kinderen

Handboek Scheiden En De Kinderen

Beroepskrachten hebben steeds vaker te maken met kinderen en jongeren van gescheiden ouders. Dan komt het erop aan adequaat te reageren op de problemen van deze kinderen en hun ouders. Eenvoudig is dat niet, maar gewapend met de kennis en inzichten uit dit boek, zal de professional beter voorbereid zijn. Dat is belangrijk want:

  • Jaarlijks worden meer dan zeventigduizend kinderen en jongeren geconfronteerd met de scheiding van hun ouders.
  • Gemiddeld hebben deze kinderen en jongeren twee keer zo veel problemen als kinderen uit intacte gezinnen.
  • Vooral een scheiding met veel conflicten, een vechtscheiding, hakt er bij kinderen in en kan veel sporen nalaten.

Deze geheel herziene en geactualiseerde tweede druk van Handboek scheiden en de kinderen presenteert de actuele stand van zaken van het (inter)nationale wetenschappelijk onderzoek naar kinderen en scheiding.

Belangrijke nieuwe informatie heeft te maken met:

  • de effecten van de wet van 2009;
  • nieuwe resultaten uit 2013 van het langjarig onderzoek Scholieren & Gezinnen;
  • de ontwikkeling van een scheidingsrichtlijn voor de jeugdzorg;
  • bijzondere initiatieven in jeugdzorg en rechtspraak;
  • vechtscheidingen en familiedrama’s.

De informatie is geordend in thema’s als maatschappij, opvoeding, ernstige problemen, wetgeving en ondersteunende maatregelen. Praktische kennis staat centraal. Deze is te vinden in praktijkgevallen, tips en adviezen en beschrijvingen van werkwijzen en programma’s. Wetenschappelijke gegevens worden vertaald naar de dagelijkse situatie.

 

winkelkar€ 47,95

Handboek scheiden en de kinderen

Chat met ons