Hello MediatorMediation bij Zakelijke Geschillen

Zakelijke mediation

Onenigheid met je compagnon? Verschil van inzicht met je mede- aandeelhouder of vennoot?

Zakelijk mediation is toepasbaar op veel terreinen. Uiteraard hoeft zakelijke mediation niet alleen te worden toegepast bij interne zakelijke conflicten. Het is ook toepasbaar bij conflicten die je bijvoorbeeld hebt met een leverancier, een klant of een bedrijf.

Voorbeeld

Een ander bedrijf is zijn afspraken niet nagekomen, maar jij moet wel de factuur betalen. Of misschien word jij wel beschuldigd van het niet nakomen van gemaakte afspraken… Terwijl je netjes alles hebt gedaan wat de klant van je vroeg. Dat is een zeer vervelende situatie waar een oplossing voor moet komen. Echter jij wilt de band met je opdrachtgever of klant niet op een nare manier verbreken. Want in veel gevallen moet je ook daarna gewoon weer met elkaar samenwerken. Dan wil je wel dat het conflict goed wordt opgelost.

Onpartijdige mediator

Met de onpartijdige mediator aan het roer worden beide partijen gehoord en wordt er gezamenlijk gezocht naar een passende oplossing. Net als bij andere soorten mediation kan een mediator bij zakelijke mediation geen beslissingen afdwingen. Mochten beide partijen er echt niet uitkomen, dan kan altijd nog worden overgegaan tot juridische stappen.

Voordelen van mediation

  • beide partijen denken na over een oplossing voor het conflict;
  • beide partijen houden zelf de volledige regie in het oplossen van het conflict;
  • mediation verloopt sneller dan een juridische procedure;
  • mediation is informeler dan een juridische procedure;
  • bij mediation hoeven partijen zich niet te beperken tot juridische argumenten;
  • alles wat ter sprake komt tijdens mediation is vertrouwelijk.
Chat met ons