Hello MediatorMediation bij nalatenschap

nalatenschap vrouw bij doodskist

Het verliezen van een dierbare is een schrijnende tijd. In deze emotionele tijd moet er meestal veel geregeld worden, en veel besproken worden met de vrienden en familie.

Nalatenschap

Het nalatenschap kan ook een gevoelig onderwerp zijn. Het nalatenschap is alles wat een overledene achterlaat. Dit kunnen privé-eigendommen, titels, schulden, rechten en verplichtingen zijn. Wanneer het testament wordt opgemaakt en het weerspiegelt niet wat jij, of iemand anders in de familie, dacht te ontvangen kan de situatie uitlopen tot een groot conflict.

Conflicten bij nalatenschap

Het verwerken van een overlijden kan al moeilijk genoeg zijn, maar de situatie kan nog moeilijker worden wanneer er onenigheid is over de erfenis. Misschien heeft de overledene beloofd u een bepaald familiestuk door te geven, maar het testament geeft het aan iemand anders. Of misschien heeft de persoon zijn testament veranderd kort voordat hij of zij stierf en vermoedt u vals spel. Een erfrechtelijke strijd kan een rommelige, openbare aangelegenheid zijn die de gezinsrelaties vernietigt, om nog maar te zwijgen van de tijd en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Soms komen families en vrienden er samen uit, door met elkaar in gesprek te gaan. Maar er zijn ook situaties waarbij de gesprekken niet vlekkeloos verlopen. Een mediator kan helpen deze gesprekken in goede banen te laten verlopen. Bemiddeling is een minder formele, particuliere manier om nalatenschap conflicten op te lossen en enige schijn van vrede en acceptatie tussen de partijen te behouden.

Chat met ons