Hello MediatorEchtscheiding

Echtscheiding

It’s better to light a candle than curse the darkness

Een scheiding is nooit gemakkelijk. Niemand begint aan een huwelijk of geregistreerd partnerschap in de verwachting dat het zal mislukken. Als u besluit tot een scheiding, heeft u voor uw gevoel vaak al van alles geprobeerd, tot u het punt bereikt dat u geen andere oplossing meer ziet.

En dan moet er veel geregeld en uitgepraat worden, en dat moet u samen doen, als u straks allebei een goede nieuwe start wilt maken. Als u kinderen hebt, geldt dit des te meer. U wordt ex-levenspartners van elkaar, maar zullen als ouders nog steeds met elkaar te maken hebben.

Met elkaar in gesprek

In gesprek gaan met uw aanstaande ex-partner is misschien het laatste wat u wilt doen. Boosheid en verdriet kunnen in de weg zitten. En of u nu degene bent die de ander verlaat, of degene die verlaten wordt, voor beiden breekt een periode van rouw aan. Het verlies van een liefdesrelatie, van de hoop dat u samen nog heel lang gelukkig zou kunnen zijn, gaat niemand in de koude kleren zitten. Om dat verlies en die rouw goed te verwerken, en niet in boosheid of verbittering te blijven hangen, is het van belang samen stil te staan bij de dingen die gebeurd zijn en de gevoelens die u daarover hebt en daarin eerlijk tegen elkaar en tegen uzelf te zijn.

Zo legt u een basis om op een positieve manier elk met een eigen leven verder te gaan. Ook ontstaat hierdoor de ruimte om samen afspraken te maken waar u allebei achter staat. Dat kan gaan over de woning, de financiën, alimentatie, pensioenen, misschien een bedrijf, en als u kinderen hebt over de verzorging, de opvoeding en de omgang.

Een mediator kan dit gesprek in één of meerdere sessies begeleiden en ervoor zorgen dat u zich allebei gehoord voelt, en dat u tot afspraken komt die voor beiden uitvoerbaar en redelijk zijn. Uiteindelijk worden de afspraken vastgelegd in een convenant (overeenkomst).

Kinderen

Een scheiding is nooit de keuze van de kinderen. Zelfs al heeft u misschien ruzie, ze willen toch het liefst dat het gezin bij elkaar blijft. U wilt natuurlijk dat uw kinderen zo min mogelijk last hebben van de scheiding. Maar zij zien en voelen ook dat hun ouders allebei door een moeilijke periode gaan, waarin emoties hoog kunnen oplopen. Ze zitten vol vragen zoals: “Waar ga ik straks wonen? Kan ik nog naar mijn school? Zie ik mijn vriendjes dan nog?” en soms ook: “Heb ik iets fout gedaan, dat papa/mama wil verhuizen?” Daarom zijn eerlijke gesprekken tussen ouders en kinderen van groot belang.

Een mediator kan de ouders meer inzicht geven in belangen en behoeften van het kind. In principe kunnen ouders en andere naasten die belangen zelf behartigen. Als dat niet lukt, kan een mediator -indien deze hiertoe is opgeleid- een één-op-één gesprek voeren met de kinderen. Indien nodig kan de mediator naar aanleiding van dit gesprek de kinderen doorverwijzen naar een kindbehartiger of een KIES-coach. Als een mediator ook een pedagogische achtergrond heeft, kan hij/zij zelf deze gesprekken voeren. De afspraken die u vervolgens maakt over de kinderen – woonplaats, omgang, kinderalimentatie, vakanties enzovoorts – worden opgenomen in een ouderschapsplan.

Als alles goed is uitgesproken, afgesproken en vastgelegd, stuurt de mediator het convenant en eventueel het ouderschapsplan via een advocaat naar de rechter, die vervolgens het huwelijk of geregistreerd partnerschap kan ontbinden.

Voordelen van mediation

  • Kosten: Deze liggen over het algemeen lager dan die van een advocaat (of twee advocaten).
  • Belangen van beide partijen: Een advocaat dient alleen het belang van de eigen cliënt. Een mediator kijkt naar het belang van beide partijen én naar dat van de kinderen.
  • Emotioneel aspect: Bij mediation is er ook aandacht voor de emotie en de verwerking van het afscheid.
  • Jullie bepalen zelf hoe de scheiding verloopt: Als er een rechter aan te pas moet komen, bepaalt deze welke besluiten er worden genomen. Bij een mediator gaat u samen op zoek naar een door beiden gedragen oplossing.
Chat met ons