Hello MediatorArbeidsmediation

top 10 vragen over arbeidsmediation

Een probleem op het werk raakt je hele persoon

Problemen op het werk kunnen allerlei oorzaken hebben. Onredelijke eisen, weinig carrièrekansen, tegenvallende prestaties, onduidelijk management, gebrek aan collegialiteit, ongelijke behandeling, plichtverzuim, ongezonde concurrentie, gezondheidsproblemen, botsende persoonlijkheden, vastgelopen communicatie en nog veel meer.

Medewerkers voelen zich vaak niet gehoord

Medewerkers voelen zich vaak niet gezien, gehoord, gewaardeerd voor hun persoon en hun inzet. Werkgevers op hun beurt voelen zich vaak beperkt in hun speelruimte als een werknemer niet goed functioneert.

Conflicten op het werk zijn altijd schadelijk. Mensen kunnen langdurig ziek worden, organisaties kunnen imagoschade lijden en juridische kosten kunnen hoog oplopen. Snel ingrijpen is daarom altijd wenselijk. Mediation kan in zulke situaties een effectieve manier zijn om schade te voorkomen of te beperken.

Een juridische procedure is vaak een strijd

In een arbeidsconflict kan de eerste ingeving van werknemer of werkgever zijn een advocaat in te schakelen en een juridische procedure te starten. Bijvoorbeeld een bezwaarprocedure of een ontslagprocedure. Meestal duurt zo’n procedure lang. Ook zijn er hoge kosten aan verbonden. De inzet is niet om nog nader tot elkaar te komen, de enige uitkomst is een ontslag, en de voorwaarden daarvan zijn niet altijd in overeenstemming met de wensen van beide partijen. Een juridische procedure is vaak een strijd om het gelijk en een strijd om geld. Mensen kunnen daar ook emotionele schade aan overhouden.

Bij mediation behoud je zelf de regie

Een mediation duurt meestal korter dan een juridische procedure, en brengt lagere kosten met zich mee. Bovendien, wie kiest voor mediation, kiest ervoor de regie te behouden. Want bij de mediator bepalen de cliënten de uitkomst. Gaan we wel of niet met elkaar door in deze werkrelatie? Hoe gaan we dat regelen? Wat voor afspraken maken we daarover?

Samen met de mediator onderzoeken de cliënten de situatie die is ontstaan en de dingen die daaraan zijn voorafgegaan. De verschillende kanten van het verhaal komen aan bod, want ieder heeft zijn eigen beleving, zijn eigen waarheid. Bij de mediator heeft iedereen die aan tafel zit gelijk. En iedereen is gelijkwaardig, ook als het gaat om werkgever en werknemer, of medewerker en leidinggevende. De inzet is dat de cliënten respectvol met elkaar uitzoeken welke punten voor iedere deelnemer belangrijk zijn, nu en in de toekomst. Op basis daarvan kunnen afspraken worden gemaakt.

Die afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst. De inhoud daarvan bepalen de cliënten zelf. Het resultaat kan een nieuwe start in de bestaande werkrelatie zijn, of een ander takenpakket binnen dezelfde organisatie, of ontslag-voorwaarden die voor iedereen acceptabel zijn.

Een juridische procedure kan altijd nog. Maar voor het slagen van mediation is het wel belangrijk dat er geen procedures lopen, dan wel dat die voor de duur van de mediation worden stopgezet.

Chat met ons