Hello MediatorArbeidsmediator in Edam

Arbeidsmediator in Edam

 

Ben je op zoek naar een Arbeidsmediator in Edam? Bij ons tref je een specialist op het gebied van arbeid. De Arbeidsmediator behartigt zorgvuldig de belangen van de werkgever én de werknemer. Al onze mediators zijn betrokken en ervaren MfN- en/of ADR- geregistreerde mediators.

Je bent in een conflict verzeild geraakt en wil hier graag weer uitkomen. Een oplossing lijkt ver weg. Een Arbeidsmediator kan jullie helpen om het conflict op te lossen. Samen met de Arbeidsmediator gaan jullie op zoek naar de werkelijke oorzaak van het conflict. Jullie krijgen daartoe allebei de gelegenheid om uitgebreid te vertellen wat er speelt. De Arbeidsmediator brengt jullie gezamenlijke belangen in kaart en op deze manier krijgt het gesprek een andere lading. De communicatie komt weer op gang en constructieve gesprekken leiden dan naar de oplossing.

Deze oplossing wordt met hulp van de Arbeidsmediator door jullie zelf gevonden. Op deze manier is de oplossing houdbaar voor een langere termijn en kan de relatie vaak hersteld worden, dan wel op een correcte manier worden beëindigd.

 

Voordelen van arbeidsmediation

1.   Mediation werkt snel

In 2 tot 5 gesprekken kan er al een uitkomst zijn waar de partijen gelukkig mee zijn.

2.   Mediation is goedkoop

Zeker in vergelijking met een rechtszaak of communiceren via ieders advocaten. Dit scheelt duizenden euro’s.

3.  Perfect voor arbeidsconflicten

Mediation is geschikt voor conflicten waarbij beide partijen tot een oplossing willen komen.

4.  Heldere en duidelijk afspraken

Beide partijen zetten zichzelf actief in om een oplossing te zoeken.

5.   Er geldt een geheimhoudingsplicht

Alles wat tijdens de mediation besproken wordt, blijft binnen de vier muren waar het gesprek plaatsvindt. Dit geldt tijdens het mediationtraject, maar ook daarna.

 

Door mediation samen een oplossing vinden

Mediation is een manier van conflictbemiddeling waarbij een neutrale procesbegeleider alias de Arbeidsmediator, de conflictpartijen met elkaar laat communiceren en onderhandelen zodat er over belangrijke zaken toekomstgerichte oplossingen kunnen worden gemaakt. Het is een vertrouwelijk proces waarbij conflictpartijen begeleid worden om tot gezamenlijke besluitvorming te komen. Partijen zijn gelijkwaardig en nemen vrijwillig deel aan het proces en kunnen het traject stoppen op het moment dat ze er geen heil meer inzien. Er wordt gewerkt naar afspraken die op het einde worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst en bindend worden verklaard.

Voor jezelf of jouw organisatie, voor de ander. Hoe kunnen partijen verder, het liefst weer met positieve energie? Schakel een Arbeidsmediator in en kom er samen uit!

 

arbeidsmediator inschakelen

 

Hoe kan een Arbeidsmediator helpen?

Mediation is gebaseerd op vrijwillige deelname, geheimhouding en positieve inzet van de deelnemers. De Arbeidsmediator ontwikkelt het gesprek tussen de partijen en helpt de partijen om een goede oplossing te vinden voor hun conflict. Mediation bestaat uit een aantal gesprekken tussen de betrokkenen en de Arbeidsmediator. Deze gesprekken hebben een duidelijke structuur:

  • kennismaking, uitleg en aanvang
  • inventarisatie en ordening
  • oplossingsmogelijkheden onderzoeken
  • keuzes maken en vaststelling

Partijen behouden zelf de regie, de Arbeidsmediator brengt structuur aan in de gesprekken en stuurt bij waar nodig. Tevens is de Arbeidsmediator in staat om een ander licht op de situatie te schijnen daar hij niet persoonlijk betrokken is bij het conflict. Hierdoor kunnen partijen anders naar elkaar leren luisteren en kunnen er nieuwe inzichten ontstaan.

Een Arbeidsmediator is uitdrukkelijk geen adviseur, geen arbiter of rechter, maar uitsluitend een gespecialiseerde, neutrale gespreksbegeleider.

 

Wat kan een Arbeidsmediator voor jullie doen?

De Arbeidsmediator biedt de mogelijkheid om een conflict zo goed mogelijk te vertalen naar een zinvolle toekomstige weg. Hiertoe worden diverse benaderingen gehanteerd, onder andere: conflictmanagement, conflictcoaching, mediation (conflictbemiddeling) en conflicttransformatie.

 

Vrijwilligheid mediation

Er wordt bekeken hoe degene(n) met wie je een conflict hebt tegenover mediation staat. Het is essentieel dat conflictpartijen (beide) vrijwillig deelnemen aan de mediation. Nadat de gang van zaken is besproken, sturen we de spelregels voor het eerste gesprek. Tevens wordt een afspraak gemaakt voor dit eerste gesprek.

 

Wat kost een Arbeidsmediator?

Vanaf het eerste gesprek zijn er vaak al kosten aan de mediation verbonden. Deze kunnen variëren van € 125,- tot € 200,- per uur (excl. 21% btw) en eventuele secundaire kosten als reiskosten en de huur van een gesprekslocatie. Mediationgesprekken duren doorgaans ongeveer anderhalf uur. Een mediationtraject bestaat meestal uit twee tot vier gesprekken.

 

Locatie

De plaats waar het gesprek plaats zal vinden wordt in overleg gekozen.

 

ADR- of MfN-geregistreerd

Het is raadzaam om te kijken of de Arbeidsmediator van wie je een offerte hebt ontvangen ADR- en/of MfN- geregistreerd is. Kiezen voor een registermediator is kiezen voor kwaliteit en expertise. Als je kiest voor een Hello Mediator® dan ben je hiervan verzekerd.

 

Neem contact op met onze Arbeidsmediator in Edam

 

Chat met ons