Hello Mediator

Hans van Dienst

Hans van Dienst

 

Mijn naam is Hans van Dienst en ik ben ruim 30 jaar werkzaam in de zakelijke financiële sector. In mijn verschillende functies ben ik altijd in contact geweest met mensen: ondernemers, financiers, klanten en deskundigen. En wie ik ook sprak, in welke rol dan ook, mijn ervaring heeft mij geleerd dat oprechte interesse in mensen en goed luisteren naar elkaar de basis is voor elke brug die gebouwd moet worden. Om zakelijk tot een overeenkomst te komen maar zeker ook om tot een oplossing van een menings- of belangenverschil te komen. Daarin wil ik mensen bijstaan. Luisteren naar belangen zodat de fundering van de brug voldoende stevig is om de verdere toekomst te kunnen dragen. Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle mediation. Dat geldt ook voor vertrouwen in de mediatior. Een “klik” is daarom belangrijk.

Bij Groenewegen & Lukaart Corporate Finance BV begeleiden wij ondernemers op belangrijke momenten in het ondernemersbestaan. Bij de overname van een onderneming, bij het verkopen van een onderneming of bij investeringsbeslissingen en het aantrekken van de daarbij behorende financiering. Of bij het vaststellen van de waarde van een onderneming, bijvoorbeeld ten behoeve van de verkoop. Maar dat kan ook nodig zijn in verband met een conflict met een compagnon of (mede)aandeelhouder. Hoewel natuurlijk alle bovengenoemde momenten deskundigheid en zorgvuldigheid vragen is met name in conflictsituaties een zorgvuldige aanpak en kennis van conflictbeheersing van belang. Daarom heb ik mij binnen Groenewegen & Lukaart gespecialiseerd in het uitvoeren van mediationtrajecten en richt mij daarbij in het bijzonder op businessmediation en arbeidsmediation.

“Een conflict tussen aandeelhouders, tussen vennoten of maten binnen een maatschap kan het voortbestaan van een succesvolle onderneming in gevaar brengen. Maar dat geldt ook voor conflicten tussen onderneming en medewerker of tussen medewerkers onderling.”

Ik ben ADR-geregistreerd mediator en werk volgens de gedragsregels van dit register. Ik ben met name werkzaam in Zeeland op het gebied van business- en arbeidsmediation. Op de overige mediationgebieden verwijs ik graag door naar de Hello Mediator collega’s in de  buurt.

 

Neem contact op met Hans